Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Zapošljavanje državljana Republike Hrvatske u misijama OESS-a – sekundirana radna mjesta

Hrvatski državljani koji se kandidiraju na sekundirana radna mjesta u misijama OESS-a, svoju prijavu šalju OESS-u i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Za prijavu na sekundirana radna mjesta, potrebno je ispuniti formalne uvjete propisane u natječaju koji je objavio OESS, prijaviti se putem mrežne stranice OESS-a na željeni natječaj te niže navedenu dokumentaciju sa zamolbom poslati Ministarstvu vanjskih i europskih poslova koje tada započinje predselekcijski postupak.

Predselekcijski postupak sastoji se od pristupne faze, faze procjene, intervjua i faze odabira najboljih kandidata te njihovog upućivanja u selekcijski postupak. Na intervju se sukladno navedenom pozivaju samo kandidati koji u fazi procjene uđu u uži izbor.

Važno: dobivena suglasnost ne znači automatski i dobivanje zaposlenja u OESS-u. O konačnom odabiru kandidata odlučuje OESS.

Tko odlučuje o suglasnosti MVEP?

Odluku o davanju suglasnosti za rad na sekundiranim radnim mjestima pri OESS-u donosi ministar vanjskih i europskih poslova na temelju ukupnih rezultata provedenog predselekcijskog postupka.

Koje dokumente treba poslati MVEP-u za dobivanje suglasnosti?

Uz zamolbu za pokretanje predselekcijskog postupka i dobivanja suglasnosti MVEP za rad na sekundiranim radnim mjestima pri OESS-u, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

1. životopis;

2. motivacijsko pismo;

3. presliku osobne iskaznice;

4. presliku diplome;

5. potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 3 mjeseca);

6. suglasnost nadređenih (za djelatnike iz tijela državne uprave) i

7. potvrdu da će se kandidat nakon povratka sa sekundiranog radnog mjesta rasporediti na rad u matično tijelo državne uprave.

Nepotpune i nepravovremene zamolbe se ne razmatraju. Zamolbe se upućuju dva tjedna do mjesec dana prije isteka roka za prijavu na natječaj.

Za hrvatske državljane koji traže produljenje mandata ili novi mandat pri misiji OESS-a u kojoj već rade: Potrebno je priložiti pismo preporuke i ocjenu o radu te uputiti zamolbu za pokretanje predselekcijskog postupka.

Zamolbe s potrebnom dokumentacijom šalju se elektroničkom poštom gđi Ivani Nardelli Debač, voditeljici Službe za rad u međunarodnim organizacijama i institucijama EU, Glavno tajništvo MVEP RH, e-mail: Ivana.Nardelli-Debac@mvep.hr

Financiranje

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ne snosi nikakve troškove prilikom provođenja predselekcijskog i selekcijskog postupka, kao ni u slučaju zapošljavanja kandidata pri OES