Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

UPUTE ZA PRIJAVLJIVANJE NA NATJEČAJE ZA SEKUNDIRANE NACIONALNE STRUČNJAKE (SNE) U EK I DRUGIM INSTITUCIJAMA EU

 

Hrvatski državljani, zaposleni u organizacijama i institucijama koje su financirane iz državnog proračuna Republike Hrvatske, mogu se kandidirati na sve natječaje za sekundirane nacionalne stručnjake u EK i u svim institucijama EU (Vijeće, EEAS, Europski parlament, Odbor regija, agencije i drugim). Drugim riječima, natjecati se mogu samo djelatnici tijela državne, područne i lokalne uprave te iz znanstvenih institucija, ukoliko je većinski postotak financiranja institucije iz državnog proračuna RH.

Natječaj može biti tzv. 'cost-free' za EU instituciju, što znači da matična institucija koja upućuje svog djelatnika na sekundiranje u EU instituciju snosi sve troškove puta, boravka, zdravstvenog i drugih osiguranja, plaća odgovarajući osobni dohodak te nastavlja plaćati sva zakonima propisana davanja u RH.

Druga vrsta natječaja je kada matična institucija nastavlja plaćati osobni dohodak, zdravstveno i drugo osiguranje i sva davanja u RH, a EU institucija dodatno plaća dnevnice (per-diem), zdravstveno osiguranje samo tijekom službenog puta i neke druge manje troškove (sufinanciranje – eng. co-financed). Sekundirani nacionalni stručnjak, ovisno o zemlji primateljici, snosi dio troškova zdravstvenog osiguranja i drugog.

Postupak prijave za hrvatske državljane na natječaje za sekundirane nacionalne stručnjake u EU institucije je sljedeći:

  • Kandidati moraju imati pisanu suglasnost svoje matične institucije da mogu ići na rad u EU instituciju na vrijeme od 2 do najviše 4 godine, da zadržavaju radno mjesto kao i sva prava koja proizlaze iz tog radnog odnosa, te da će njihova matična institucija snositi sve zakonom predviđene obveze tijekom sekundiranja. Isto tako mora u suglasnosti biti navedeno da se nakon završenog sekundiranja vraćaju raditi u matičnu instituciju gdje će ih čekati radno mjesto.
  • U slučaju prijave na dva ili više različitih natječaja za SNE, obvezno je MVEP-u dostaviti odvojenu cjelokupnu dokumentaciju za svaku pojedinu prijavu. Također je potrebna zasebna suglasnost institucije za svaki natječaj.
  • Kandidature se šalju glavnoj tajnici MVEP, gospođi Loreti Bertoši-Kušen (životopis, motivacijsko pismo i suglasnost matične institucije, sve na hrvatskom i engleskom jeziku), s time da državna tajnica za EU pitanja daje mišljenje o prijavljivanju na natječaj.

MVEP daje mišljenje, odnosno suglasnost Stalnom predstavništvu RH pri EU za prosljeđivanje  kandidature u EU instituciju. Naime, na natječaje za nacionalne stručnjake samo se uzimaju u obzir prijave koje su u EU instituciju upućene iz Stalnog predstavništava države članice. Iznimke mogu biti neke od agencija koje izravno zaprimaju kandidature, ali to je izričito navedeno u natječaju.

Za sva pitanja oko prijavljivanja na natječaje, ishođenja suglasnosti i uloge MVEP potrebno je obratiti se gospođi Ivani Nardelli Debač (Ivana.Nardelli-Debac@mvep.hr) u MVEP, u Zagrebu. Rok dostave dokumentacije je u pravilu dva tjedna prije roka prijave, a najkasnije tjedan dana prije. Nepotpune prijave neće biti moguće procesuirati, a zakašnjele prijave mogu rezultirati kašnjenjem u postupku i propuštanjem roka prijave u EK.

Nakon što su prošli na natječaju za SNE te odmah po stupanju na mandat, nacionalni stručnjaci dužni su se javiti u Stalno predstavništvo, gospođi Michèle Ledić (michele.ledic@mvep.hr), tajnici Stalnog predstavništva i kontakt osobi u Stalnom predstavništvu RH pri EU u Bruxelles-u za natječaje i  kandidature za sekundiranje u EU institucije, između ostalog i zbog redovitih izvješća o radu u EU institucijama.