Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

 

Nadzor rada i unutarnja revizija službe vanjskih poslova
 
U okviru MVEP RH, sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, djeluju Samostalni odjel za unutarnju reviziju i Inspektorat službe vanjskih poslova.
 
Isto tako, sukladno odredbama Zakona o unutarnjim financijskim kontrolama, prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova, prof. dr. sc. Vesna Pusić, imenovala je osobu za nepravilnosti. Na javnim web stranicama MVEP RH objavljeni su kontakt podaci na koje djelatnici i građani mogu prijaviti sumnje na nepravilnosti.
 
Tijekom 2014. godine Samostalni odjel za unutarnju reviziju i Inspektorat službe vanjskih poslova postupali su, sukladno svojim propisanim nadležnostima, u ukupno 20 predmeta.
 
Unutarnja revizija je revidirala poslovne procese u MVEP RH. Revizije su provedene u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije. U svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava, unutarnja revizija je dala preporuke koje su u procesu ostvarenja.
 
Inspektorat službe vanjskih poslova, uz izvanredne i ciljane nadzore rada DM/KU RH postupao je po predstavkama djelatnika i građana na rad službe vanjskih poslova, analizirao dio otvorenih potraživanja MVEP RH prema djelatnicima, te u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva dao preporuke o postupanju vezanom uz realizaciju financijskih planova, prava i obveze iz radnog odnosa djelatnika službe vanjskih poslova i dr.
 
Sastavni dio propisanog postupanja Samostalnog odjela za unutarnju reviziju, Inspektorata službe vanjskih poslova i osobe za nepravilnosti je kontinuirana suradnja i s Ministarstvom financija, te s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske.