Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

prof.dr.sc. Vesna Pusić
prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova RH

 

• rođena 25. ožujka 1953. u Zagrebu 
• udana, majka jednog djeteta (kći) 

 

Obrazovanje

• 1984. doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu
• 1976. diplomirala na Filozofskom fakultetu, Sveučilište u Zagrebu
• završila II. gimnaziju u Zagrebu
• završila Osnovnu školu „Ivana Gorana Kovačića“ u Zagrebu 

Politička karijera

• 2012.- prva potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske
• 2011. – ministrica vanjskih i europskih poslova
• 2006.-2012. potpredsjednica ELDR-a (Europska liberalno-demokratska i reformska stranka)
• 2008.–2011. predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju RH EU Hrvatskog sabora
• 2008.–2011. predsjednica Kluba zastupnika HNS-a i HSU-a 
• 2003.–2007. potpredsjednica Hrvatskog sabora 
• 2000.– 2011. zastupnica u Hrvatskom saboru
• 2000.–2008. predsjednica HNS-a u dva mandata 
• članica HNS-a od osnivanja 1990.

Profesionalna karijera

• 1993.–1998. jedna od osnivača te direktorica Erasmus Gilde, nevladinoga, nestranačkog projekta za promicanje kulture demokracije: o u sklopu projekta izdaje časopis Erasmus, uglavnom usmjerenom na različite aspekte tranzicije u Hrvatskoj te ostalim istočnoeuropskim zemljama o u okviru Erasmus Gilde, projekt koji je djelovao do 1998. godine, organizirala je veliki broj okruglih stolova i rasprava o kontroverznim pitanjima u regiji s ciljem poticanja građanske inicijative u razrješavanju sukoba i traženja alternativnih političkih rješenja na ovom području
• od 1978. zaposlena na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu
• od 1988. u zvanju redovnog profesora 
• kao sveučilišni profesor boravila je u SAD-u, na The American University, Washington, D.C., Sveučilištu Georgetown, Washington, D.C., Sloan School of Management, Massachussets Institute of Technology, Sveučilištu u Chicagu, Cornell University, Ithaca, N.Y, The Willson Centre, Washington D.C., The Foreign Service Institut, State Department te drugim akademskim, znanstvenim i srodnim institucijama na kojima je održala niz predavanja
• 1976.–1978. Na Institut za sociologiju u Ljubljani (Slovenija) provodi istraživanje o industrijskoj demokraciji u 12 europskih zemalja.
• 1978. bila je koordinatorica istraživačkog projekta o prevladavajućim političkim, vjerskim, obiteljskim i radnim vrijednostima u Hrvatskoj, koji je kasnije postalo dijelom većeg projekta pod naslovom Nova agenda za novu demokraciju.
• 1989.-1991. provela je istraživanja o upravljačkim stilovima u 18 najuspješnijih industrijskih organizacija u Hrvatskoj. 

Publikacije, članstva, nagrade

• Autorica je triju knjiga koje služe kao sveučilišna literatura – Demokracije i diktature (Novi Liber, 1998.), Vladaoci i upravljači (Novi Liber, 1992.) i Industrijska demokracija i civilno društvo (Sociološko društvo Hrvatske, 1986.) - koautorica Industrial Democracy in Europe i European Industrial Relations (Clarendon Press, Oxford, 1981.), a objavila je i više od pedeset znanstvenih članaka u domaćim i međunarodnim stručnim časopisima. 

Strani jezici

• engleski i njemački jezik 

Hobiji

• čitanje, kartanje, kuhanje i šetnje s mopsicom Kiri