Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

  Ispiši
Diplomatska akademija
Suradnja
Osobit poticaj razvoju temeljne aktivnosti Diplomatske akademije omogućuje međunarodna suradnja i suradnja sa znanstvenim ustanovama u zemlji.

U okviru bilateralne međunarodne suradnje posebno se ističe stalna suradnja sa Diplomatskom akademijom u Beču (osobito 31. susret ravnatelja diplomatskih akademija i instituta za međunarodne odnose u Dubrovniku, održan 29. i 30. rujna 2003.) te diplomatskim ustanovama s kojima je Akademija potpisala ugovor o suradnji (arhiv).

Između ostalog, djelujemo unutar institucionalizirane suradnje zemalja članica Srednjoeuropske inicijative (SEI) te međunarodne mreže Institutional Links, koja sa sjedištem u Centru za diplomatske studije Sveučilišta Leicester okuplja strukovne ustanove za diplomatsko obrazovanje.

U sklopu konferencijskih aktivnosti posebnu pažnju posvećujemo okupljanju diplomata i stručnjaka iz područja međunarodnih odnosa iz zemalja srednje i jugoistočne Europe promičući regionalnu suradnju.

Stalni su kontakti i suradnja sa znanstveno-nastavnim ustanovama u Republici Hrvatskoj, osobito sa Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu , Institutom za međunarodne odnose i u rasponu od sveučilišta (osobito Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta u Dubrovniku) i znanstvenih instituta.

Također aktivno surađujemo sa stranim diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj (osobito s Veleposlanstvom Francuske Republike, Veleposlanstvom SR Njemačke i Veleposlanstvom Kraljevine Španjolske) te stranim zakladama u Republici Hrvatskoj s kojima organiziramo i provodimo tečajeve usavršavanja diplomatske komunikacije i susrete povodom aktualnih diplomatskih tema.

Takva međunarodna suradnja uvjetuje i rast ponude inozemnih stipendija. U organizaciji Diplomatske akademije svake godine hrvatski diplomati pohađaju različite tečajeve, koje provode i većim djelom financiraju istaknute ustanove za diplomatsko obrazovanje i usavršavanje iz inozemstva (Diplomatska akademija, Beč, Međunarodni institut javne uprave, Pariz, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Mediteranska diplomatska akademija, Malta, Institut za međunarodne odnose "Clingendael", Den Haag, Diplomatska škola, Madrid, i dr.).