Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

  Ispiši

Diplomatska akademija

Obrazovanje
Stručno diplomatsko obrazovanje u službi vanjskih poslova osnovni je motiv osnivanja Diplomatske akademije. Stoga je Akademija razvila strukturirani sustav diplomatske edukacije prema potrebama službe. Obrazovne programe pohađaju diplomati i državni službenici službe vanjskih poslova i ostalih tijela državne uprave.

Jednogodišnji stručni diplomatski studij (temeljni diplomatski tečaj) namijenjen je mladim diplomatima Ministarstva te mlađim službenicima tijela državne uprave. Program se odvija u trajanju od 220 do 250 nastavnih sati. Studij sadrži pet kolegija i to: Hrvatski kolegij, Međunarodni odnosi i međunarodna politika, Europske integracije i NATO, Diplomacija i diplomatske vještine, Međunarodno pravo, diplomatsko i konzularno pravo, te posebna predavanja i radionice.

Dvomjesečni diplomatski tečaj namijenjen je profesionalnim diplomatima ranga I. tajnika kao priprema za polaganje savjetničkog ispita koji je jedan od preduvjeta za napredovanje u službi u rang (diplomatskog) savjetnika. Program se odvija u 120 do 140 nastavnih sati u sličnom rasponu tema kao u temeljnom diplomatskom tečaju, samo u produbljenjem vidu.

Studij "Gospodarske diplomacije" organiziran je u cilju osposobljavanja i usavršavanja mladih stručnjaka za poslove gospodarskih savjetnika u diplomatskim predstavništvima. Kolegiji studija su podijeljeni u nekoliko tematskih skupina: Osnove diplomacije, Hrvatsko gospodarstvo i njegova strategija, Međunarodno gospodarstvo, Europska Unija njezina gospodarska uloga, Međunarodno pravo - gospodarstvo i trgovačko pravo, Komunikacijske i prezentacijske vještine, "Branding" i promocija zemlje, Pregovaračke vještine, Izrada i upravljanje projektima, te "Business Intelligence".
Studij pohađaju i polaznici stranih zemalja, predavanja su obavezna i to na engleskom jeziku, a drže ih renomirani predavači iz Hrvatske i inozemstva.

Dubrovačka ljetna diplomatska škola (DDSS) je program usavršavanja mlađih diplomata iz Hrvatske i zemalja jugoistočne i srednje Europe (oko 30-tak polaznika) na engleskom jeziku koju DA organizira u suradnji sa Međunarodnim središtem hrvatskih sveučilišta i stranim partnerima od kraja kolovoza do sredine rujna.

Ostali specijalistički tečajevi za diplomate i stručno-administrativne službenike Ministarstva organiziraju se kontinuirano u kraćem trajanju (dva do tri tjedna) iz užih područja diplomatske i konzularne prakse.

U suradnji sa stranim veleposlanstvima u RH te kulturnim institutima za diplomate, državne službenike i stručno-administrativne službenike kontinuirano provodimo tečajeve usavršavanja diplomatske komunikacije na stranim jezicima.

Ovi programi diplomatske edukacije i usavršavanja provode se u formi predavanja, radionica i studijskih posjeta ustanovama od interesa za službu vanjskih poslova u zemlji i inozemstvu.

Za šefove diplomatskih misija i konzularnih ureda, diplomate i stručno-administrativne službenike koji se upućuju na rad u diplomatske misije i konzularne urede RH, Diplomatska akademija u suradnji sa drugim tijelima državne uprave i upravama Ministarstva organizira i provodi posebne programe priprema.