Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

  Ispiši

Diplomatska akademija

O nama
Diplomatska akademija je osnovana kao Diplomatska škola uredbom Vlade RH 8. listopada 1994. godine. Na početku je ustrojena kao odjel unutar Ministarstva vanjskih poslova s ciljem organiziranja sustavnog i kontinuiranog obrazovanja diplomata i državnih službenika službe vanjskih poslova. Sa radom je djelatno započela 9. lipnja 1995. godine (I. dvomjesečni diplomatski tečaj).


Uredbom Vlade RH od 24. listopada 1996. godine, Diplomatska škola postaje Diplomatska akademija kao zavod u sastavu Ministarstva vanjskih poslova nastavljajući zadaću diplomatskog obrazovanja ne samo diplomata i državnih službenika službe vanjskih poslova, nego i državnih službenika jedinica tijela državne uprave zaduženih za međunarodne odnose i suradnju.

Prije osnutka samostalne jedinice za diplomatsko obrazovanje Ministarstva vanjskih poslova, diplomatska se edukacija provodila putem tečajeva već od 1991. godine u suradnji sa Katedrom međunarodnog javnog prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (akad. Vladimir Ibler, prof. dr. sc. Božidar Bakotić, prof. dr. sc. Budislav Vukas, prof. dr. sc. Nina Vaić i drugi).

Naša institucija nije samo subjekt edukacije u diplomaciji, nego i aktivne suradnje na području diplomacije razvijajući kontakte i organizirajući konferencije, zajedno sa srodnim ustanovama u inozemstvu.

U širokom spektru aktivnosti posvećujemo posebnu pažnju i suradnji sa znanstvenim i obrazovnim ustanovama u zemlji te razvijamo i izdavačku djelatnost.

Unutar Akademije nalazi se knjižnica čiji fond – uglavnom publikacije iz područja diplomacije i međunarodnih odnosa – koriste diplomati i državni službenici službe vanjskih poslova.

Na čelu Diplomatske akademije je ravnatelj. U sastavu Akademije su: Odjel za diplomatsko usavršavanje i izdavaštvo te Odjel za pripreme i strane jezike.

O dosadašnjim aktivnostima DA posjetite naš arhiv.