Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

  Ispiši
Diplomatska akademija
Knjižnica MVPEI RH
Knjižnica Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske vrsta je specijalne knjižnice, čijim se uslugama kontinuirano koristi određena ciljna korisnička skupina – službenici MVPEI RH.

Cilj aktivnosti Knjižnice MVPEI RH, koja djeluje u okviru Diplomatske akademije MVPEI RH, je omogućiti korisnicima primjereno korištenje njezinih usluga, koje proizlaze iz raspoloživog fundusa i mogućnosti stručne obrade. Korisnici Knjižnice, dakle diplomati i ostali službenici MVPEI RH, bave se u svojem svakodnevnom radu aktivnostima u području diplomacije, vanjske politike i međunarodnih odnosa, što su ujedno i tri sadržajna kriterija prema kojima se nastoji osmišljavati i ostvarivati nabavna politika Knjižnice.

Knjižnica MVPEI RH sadrži stručne knjige, publikacije, časopise i drugu građu relevantnu za rad i stručno usavršavanje službenika MVPEI RH. Trenutno je riječ o oko 1.600 svezaka knjiga, 40 naslova tekuće periodike i 550 jedinica ostale građe (CD-ROM, DVD, video kazete). Knjižnica se postupno razvija u središnjicu selektivnog prikupljanja, čuvanja i sustavnog razvrstavanja odgovarajuće stručne građe iz područja međunarodnih političkih, gospodarskih, pravnih i drugih odnosa od interesa za službu vanjskih poslova RH.

Jedinstveni dio fundusa Knjižnice čine pisani radovi iz područja službe vanjskih poslova RH, napose savjetnički radovi hrvatskih diplomata, koje su svi djelatnici MVPEI RH dužni pripremiti u postupku polaganja savjetničkog ispita, kao preduvjet postavljenja u rang diplomatskog savjetnika, odnosno rangova viših profesionalnih diplomata, kao i seminarski radovi polaznika Jednogodišnjega stručnog diplomatskog studija i Specijalističkog studija gospodarske diplomacije te u okviru drugih diplomatskih tečajeva.

Ovdje možete pronaći:

Dodatne informacije: gđa Tihana Bohač, treći tajnik- mail: tihana.bohac@mvpei.hr
tel. 4599-403, 4599 409 


Knjižnica Centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, Ministarstvo uprave RH, namijenjena je svim državnim službenicima i stručnjacima koji se bave znanstveno-istraživačkim radom iz područja javne uprave (http://www.uprava.hr). Uz mogućnost on-line pretraživanja knjižnog fonda, na navedenim će internetskim stranicama uskoro biti dostupno i on-line izdanje Newslettera s popisom novih naslova u Knjižnici Centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, Ministarstvo uprave RH.