Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

 

  Ispiši
Arhiv

 

1995.
 
09. lipnja Diplomatska škola kao odjel Ministarstva vanjskih poslova započela s radom.

 


Nastava

I. dvomjesečni diplomatski tečaj, lipanj-srpanj, završilo 53 kandidata.


Stipendije u inozemstvu

Na diplomatsko usavršavanje kroz programe stipendiranja i suradnje u inozemstvo upućeno 14 kandidata.

1996.
 
Uredbom Vlade RH od 24. listopada Diplomatska škola postaje Diplomatska akademija kao zavod u rangu uprave Ministarstva vanjskih poslova.


Nastava

I. jednogodišnji stručni diplomatski studij, pohađalo 33 kandidata;

II. dvomjesečni diplomatski tečaj, siječanj-veljača, pohađalo 29 kandidata.


Publikacije

Zbornik Diplomatske škole god. 1/1996., br. 1.


Stipendije u inozemstvu

Na diplomatsko usavršavanje kroz programe stipendiranja i suradnje u inozemstvo upućen 21 kandidat.

 

1997.
 

Nastava

II. jednogodišnji stručni diplomatski studij, pohađalo 35 kandidata;

III. dvomjesečni diplomatski tečaj, prosinac 1996. –siječanj, pohađalo 34 kandidata.


Konferencije i seminari

Međunarodni simpozij “Hrvatska i svijet”, održan u Zagrebu 26. svibnja u prigodi obilježavanja sedme obljetnice hrvatske neovisnosti i pete obljetnice članstva RH u UN-u. Izlagači na skupu bili su poznati strani i domaći diplomati svjedoci stvaranja hrvatske države i njenog uključivanja u međunarodnu zajednicu;
Međunarodni simpozij “Diplomacija Dubrovačke Republike”, u suradnji s MSHS Dubrovnik, održan u Dubrovniku 03. - 05. rujna, okupivši povjesničare, stručnjake iz područja međunarodnih odnosa i diplomate iz Hrvatske, Albanije, Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Italije, Nizozemske, Njemačke, SAD, Španjolske, Švedske, Turske i Velike Britanije, pri čemu je 34 sveučilišnih profesora i diplomata podnijelo referate.


Publikacije

Zbornik Diplomatske akademije, god. 2/1997., br. 1;

Zbornik Diplomatske akademije, Simpozij "Hrvatska i svijet", god. 2/1997., br. 2;

Prijevod Okvirne konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i obrazloženje.


Stipendije u inozemstvu

Na diplomatsko usavršavanje kroz programe stipendiranja i suradnje u inozemstvo upućeno 5 kandidata.

 

1998.
 

Nastava

III. jednogodišnji stručni diplomatski studij, pohađalo 35 kandidata;

IV. Dvomjesečni diplomatski tečaj, prosinac 1997 - veljača 1998., pohađao 41 kandidat.


Konferencije i seminari

Simpozij “Iskustva moderne hrvatske diplomacije”, održan u Zagrebu, 8. lipnja u prigodi prvog obilježavanja Dana hrvatske diplomacije, okupivši tridesetak hrvatskih diplomata, koji su svaki iz svojeg osobnog aspekta djelovanja tijekom 90-tih godina autentično posvjedočili o procesu uspostave suverene hrvatske države i ulozi koju je hrvatska diplomacija od svojih početaka imala u provođenju strategijskih odrednica hrvatske vanjske politike i njezinu pozicioniranju u međunarodnim odnosima. Posebno izlaganje podnio je i Nj. E. msgr. Jean-Louis Tauran, tajnik Svete Stolice za odnose s državama;
Znanstveni simpozij “Hrvatska srednjovjekovna diplomacija”, u suradnji sa Hrvatskim institutom za povijest, Institutom za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Ministarstvom znanosti i tehnologije RH, Zadarskom županijom i Gradom Zadrom, održan u Zadru 9. - 11. rujna. Simpozij je okupio dvadesetak uglednih znanstvenika iz Hrvatske, Mađarske i Italije;
Međunarodna konferencija “Uloga diplomacije u zemljama u tranziciji s posebnim naglaskom na obrazovanje”, u okviru SEI, održana u Dubrovniku 1. i 2. listopada, kada je RH predsjedala SEI-jem. Konferencija je okupila 64 političara, diplomata, znanstvenika i sveučilišnih profesora iz 13 zemalja članica SEI te Belgije, Francuske, Nizozemske, Njemačke, Švicarske, Turske i Velike Britanije te predstavnika Vijeća Europe, Izvršnog tajništva SEI iz Trsta i WEU Instituta za sigurnosne studije. Na konferenciji je utemeljena Mreža SEI za diplomatsko obrazovanje (CEIDTN). U tom smislu DA djeluje kao središte prikupljanja informacija za CEIDTN i održava web stranicu na adresi www.mvp.hr/ceidtn te surađuje s drugim CEIDTN koordinatorima: Diplomatskom akademijom u Beču, Diplomatskim institutom MVP Italije u Rimu i Diplomatskom akademijom MVP Slovenije u Ljubljani.


Publikacije

Zbornik Diplomatske akademije, Međunarodni simpozij "Diplomacija Dubrovačke Republike" 1998., br. 3 na hrvatskom i engleskom jeziku (Diplomatic Academy Year – Book, International Symposium: "Diplomacy of the Republic of Dubrovnik" Vol. 3/1998., No. 3).


Sporazumi sa srodnim ustanovama u inozemstvu

Sporazum o suradnji između DA MVP RH i Diplomatske akademije MVP Republike Slovenije, 22. siječnja;

Memorandum o suglasnosti za suradnju između DA MVP RH i Obrazovnog centra službe vanjskih poslova MVP Republike Turske, 13. ožujka;

Sporazum o suradnji između DA MVP RH i Diplomatske akademije MVP Ruske Federacije, 17. ožujka 1998. g;

Sporazum o suradnji između DA MVP RH i Diplomatske akademije Ukrajine pri MVP-u Ukrajine, 26. studenoga 1998. g.


Stipendije u inozemstvu

Na diplomatsko usavršavanje kroz programe stipendiranja i suradnje u inozemstvo upućeno 24 kandidata.

1999.
 

Nastava

IV. jednogodišnji stručni diplomatski studij, pohađalo 34 kandidata;

V. dvomjesečni diplomatski tečaj, prosinac 1998 - veljača, pohađao 41 kandidat.


Konferencije i seminari

Skup “Odnosi Hrvata i Bugara od X. do XIX. stoljeća s posebnim osvrtom na vrijeme Dubrovačke Republike”, u suradnji s Hrvatsko-bugarskim društvom iz Zagreba, Institutom društvenih znanosti “Ivo Pilar” iz Zagreba i MSHS, održan u Dubrovniku, 18. - 20. srpnja;
Seminar “Europski integracijski procesi” za mlađe diplomate i djelatnike drugih tijela državne uprave RH kao i iz drugih država članica Srednjoeuropske inicijative, u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel iz Münchena, održan u Dubrovniku, 14. -18. rujna. Zaklada je osigurala dolazak uglednih stranih predavača i financirala boravak polaznika u Dubrovniku, a DA sudionike iz 10 zemalja u tranziciji kroz Mrežu CEI Diplomatic Training Network;
Međunarodna SEI konferencija “Diplomacija za 21. stoljeće: upravljanje znanjem”, u suradnji s MSHS Dubrovnik, održana u Dubrovniku, 08. - 10. listopada. Konferencija je okupila 65 sudionika iz redova diplomata, sveučilišnih profesora i znanstvenika iz 10 zemalja članica SEI (Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke, Hrvatske, Italije, Mađarske, Rumunjske, Slovačke i Slovenije) te Belgije, Egipta, Estonije, Grčke, Nizozemske, Švicarske, SAD i Velike Britanije te College of Europe, Ekonomskog i socijalnog vijeća, Europske komisije, Izvršnog tajništva SEI, Vijeća Europe i OESS-a;
Seminar o protokolu za službenike protokola županija i gradova u Hrvatskoj, u suradnju sa Državnim protokolom RH, Zagreb, 18. – 20. studenoga;
Seminar o europskim integracijama u okviru Memoranduma o suradnji između DA MVP RH i DA MVP Helenske Republike, a u suradnji sa grčkom Diplomatskom akademijom i sa Grčkom zakladom za europsku i vanjsku politiku (ELIAMEP), održan u Ateni 22. - 28. studenoga. Ovaj je seminar bio prvi bilateralni seminar za hrvatske diplomate kojeg je DA realizirala s partnerom iz zemlje članice EU, a pohađalo ga je 10 mlađih hrvatskih diplomata uz polaznike grčke Diplomatske akademije. Grčki diplomati i g. Vladimir Drobnjak, pomoćnik ministra vanjskih poslova RH, predavali su o Paktu o stabilnosti za Jugoistočnu Europu, a ravnatelj DA dr. Mladen Andrlić o regionalnoj suradnji u Europi.


Publikacije

Zbornik Diplomatske akademije, Simpozij "Iskustva moderne hrvatske diplomacije" god. 4/1999., br. 1;

Zbornik Diplomatske akademije, Simpozij "Hrvatska srednjovjekovna diplomacija" god. 4/1999., br. 2;

Posebno izdanje: Janeković-Roemer, Zdenka: O poslaničkoj službi i diplomatskom protokolu Dubrovačke Republike u 15. stoljeću: Simpozij Hrvatska srednjovjekovna diplomacija, Zbornik Diplomatska akademija; 1999;

Diplomatic Academy Year – Book, Central European Initiative – International Conference "The Role of Diplomacy in Countries in Transition with special Emphasis on Education and Training", Vol. 1/1999, No. 1.


Sporazumi sa srodnim ustanovama u inozemstvu

Sporazum o suradnji između DA MVP RH i Nizozemskog instituta za međunarodne odnose "Clingendael", 19. veljače;

Sporazum o suradnji između DA MVP RH i Diplomatske akademije "Andres Bello" Republike Čile, 24. rujna;

Memorandum o suradnji između DA MVP RH i Diplomatske akademije MVP Helenske Republike, 24. studenoga.


Stipendije u inozemstvu

Na diplomatsko usavršavanje kroz programe stipendiranja i suradnje u inozemstvo upućeno 31 kandidat.

2000.
 

Nastava

V. jednogodišnji stručni diplomatski studij, pohađalo 37 kandidata;

VI. dvomjesečni diplomatski tečaj, studeni 1999. - veljača, pohađalo 45 kandidata.


Konferencije i seminari

Njemačko-hrvatski simpozij “Politički i gospodarski razvoj Europe u znaku globalizacije”, u suradnji sa Veleposlanstvom SR Njemačke u RH, održan 1. travnja u “Goethe Institutu” u Zagrebu Teme simpozija bile su gospodarsko-financijski i političko-sigurnosni aspekti globalizacije, s ciljem informiranja njemačkih intelektualaca i poslovnih ljudi iz Tőnissteinskog kruga o gospodarskoj situaciji u RH kako bi se pojačala daljnja suradnja;
Međunarodni seminar “Javna diplomacija i mediji”, u suradnji sa SEI, Paktom za stabilnost za jugoistočnu Europu i MSHS Dubrovnik, održan u Dubrovniku 14. i 15. travnja, kao doprinos RH regionalnoj suradnji, izgradnji povjerenja, interkulturalnoj svijesti i stabilnosti kao sredstvima za daljnju integraciju u europske procese. Seminar je pohađalo 71 sudionik, među kojima su bili diplomati, novinari i drugih stručnjaci za medije i međunarodne odnose iz 12 zemalja članica SEI, ostalih europskih država, SAD-a i 4 međunarodne organizacije;
Okrugli stol u povodu obilježavanja Dana hrvatske diplomacije, održan 16. lipnja. Na skupu su sudjelovali hrvatski diplomati, političari i znanstvenici, kao i strani diplomati akreditirani u RH;
Međunarodni seminar Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu za mlade diplomate iz zemalja u tranziciji srednje i jugoistočne Europe, u suradnji sa Paktom o stabilnost za jugoistočnu Europu, Centrom za europske integracijske studije (ZEI) iz Bonna, MVP-om SR Njemačke, Zakladom Friedrich Naumann i Sveučilištem u Zagrebu – MSHS u Dubrovniku, održan u Dubrovniku 28. kolovoza - 02. rujna. Na seminaru je sudjelovalo 14 diplomata iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Rumunjske i Slovenije;
Drugi zajednički seminar o europskim integracijskim procesima za mlade diplomate iz srednje istočne i jugoistočne Europe u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel iz Münchena, u Dubrovniku od 9. - 13. listopada;
Međunarodna konferencija u okviru SEI “Diplomacija u doba globalizacije”, održana u Dubrovniku, 6. i 7. listopada kao tradicionalno godišnje okupljanje diplomata i ostalih stručnjaka u međunarodnim odnosima, vanjskoj politici, diplomaciji i diplomatskom obrazovanju, među kojima je bio 51 sudionik iz 10 zemalja članica SEI, 8 ostalih europskih zemalja i 2 međunarodne organizacije;

Seminar “Europski integracijski procesi”, u suradnji sa Međunarodnim institutom za politiku i gospodarstvo “Haus Rissen” iz Hamburga i Institutom za međunarodne odnose iz Zagreba održan u Hamburgu, 04. - 15. prosinca za 18 polaznika iz hrvatske državne uprave, Instituta za međunarodne odnose, Hrvatske gospodarske komore i tvrtke “Podravka”.

 

Publikacije

Diplomatic Academy Year – Book, Central European Initiative – International Conference "Diplomacy for the twenty-first century: knowledge management", Vol. 2/2000, No. 1;

Diplomatic Academy Year – Book, Central European Initiative – International Seminar within the Framework of the Stability Pact for South Eastern Europe "Public Diplomacy and Media", Vol. 2/2000, No. 2;

Posebno izdanje: Radna zajednica podunavskih regija 1990. – 2000.,= Arbeitsgemeinschaft Donauländer 1900 – 2000, (dvojezično izdanje na hrvatskom i njemačkom), 2000.;

Prijevod: Aktivnosti i postignuća Vijeća Europe, 2000.


Sporazumi sa srodnim ustanovama u inozemstvu

Memorandum o suradnji između DA MVP RH i Instituta službe vanjskih poslova MVP-a Republike Indije, 05. siječnja;

Protokol o suradnji između DA MVP RH i Instituta za diplomatske studije MVP Egipta, 13. siječnja;

Sporazum o suradnji između DA MVP RH i Diplomatske škole MVP Kraljevine Španjolske, 03. travnja.


Stipendije u inozemstvu

Na diplomatsko usavršavanje kroz programe stipendiranja i suradnje u inozemstvo upućeno 26 kandidata.

2001.
 

Nastava

VI. jednogodišnji stručni diplomatski studij, pohađao 31 kandidat;

VII. Dvomjesečni diplomatski tečaj, siječanj-ožujak, pohađalo 36 kandidata.


Konferencije i seminari

Specijalistički seminar iz diplomatske prakse za hrvatske diplomate. pod vodstvom gđe. Nancy Forbord i g. Jamesa Mortona, stručnjaka Diplomatic Tradecraft Associates (DTA), SAD, održan u DA 07. -18. svibnja. Seminar se odvijao kroz tri radionice "Kreiranje politike", "Pregovaranje", "Javna diplomacija" a pohađalo ga je 47 polaznika;

Dan hrvatske diplomacije (7. lipnja) obilježen je 26. lipnja. Okrugli stol o postignućima i prioritetima hrvatske vanjske politike i diplomacije, u povodu obilježavanja Dana hrvatske diplomacije, održan u Zagrebu 26. lipnja. Skup je otvorio g. Tonino Picula, ministar vanjskih poslova RH, a na skupu su sudjelovali hrvatski diplomati, strani diplomati akreditirani u RH, političari i znanstvenici. Tom prigodom je predstavljen i zbornik “Javna diplomacija i mediji” s istoimenog međunarodnog seminara održanog u Dubrovniku, 14. - 15. travnja 2000. g.;

Dubrovačka ljetna diplomatska škola utemeljena je 2001. godine kao projekt “DDSS- Dubrovnik Diplomatic Summer School” u okviru programa Tempus Europske komisije, što koordinira College of Europe - Brugge, u suradnji s Centrom za diplomatske studije Sveučilišta Leicester, Institut za međunarodne odnose (IMO) -Zagreb, Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta (MSHS) Sveučilišta u Zagrebu, kao i sa DA MVP RH.
Tečaj “Regionalna suradnja, multilateralna diplomacija i diplomatska praksa”, održan 27. kolovoza - 15. rujna 2001., pohađalo je 20 mladih diplomata iz 9 država (Azerbajdžan, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora, Latvija, Mađarska, Makedonija, Poljska i Slovenija). Slijede seminari obučavanja predavača iz RH (“training the trainers”), objavljivanje stručnih priručnika i priprema 2. tečaja u 2002., kao i nastavak projekta;

Druga ljetna škola Pakta o stabilnosti “Stabiliziranje jugoistočne Europe – sigurnosna dimenzija”, u suradnji sa Centrom za europske integracijske studije (ZEI) iz Bonna, MVP SR Njemačke, Zakladom Friedrich Naumann i Sveučilištem u Zagrebu – Međunarodnim središtem hrvatskih sveučilišta (MSHS). održana u Dubrovniku 10. - 15. rujna. Na ovom međunarodnom specijalističkom seminaru sudjelovalo je 16 diplomata iz 6 zemalja u tranziciji: Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Jugoslavije, Makedonije, Rumunjske i Slovenije;

Međunarodna SEI konferencija “Gospodarska diplomacija u zemljama u tranziciji”, održana u Dubrovniku 05. i 06. listopada, okupila je 46 sudionika iz 7 država članica SEI - Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije, zatim iz Egipta, Estonije, Latvije, Njemačke, Rusije, Švicarske i Velike Britanije te 2 međunarodne organizacije (SEI – Izvršno tajništvo i UNDP). Na konferenciji je predstavljen i zbornik “Diplomacija u doba globalizacije” s istoimene konferencije održane 2000. g.;

Treći zajednički seminar o europskim integracijskim procesima, u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel, održan u Dubrovniku 08. - 12. listopada Zaklade Hanns Seidel. Seminar je pohađalo 28 diplomata iz 14 tranzicijskih zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Češke, Estonije, Hrvatske, Jugoslavije, Latvije, Litve, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Ukrajine. Predavali su austrijski, bugarski, hrvatski, mađarski i njemački stručnjaci;

Specijalistički seminar za hrvatske diplomate, u suradnji sa Norveškim institutom službe vanjskih poslova i Veleposlanstvom Kraljevine Norveške u RH, održan u Oslu 22. listopada - 2. studenoga 2001., a pohađalo ga je 11 djelatnika MVP RH;

Seminar "Simulacija međunarodne konferencije", u okviru programa suradnje s Veleposlanstvom Francuske Republike u RH i Ministarstvom za europske integracije RH, održan u DA u Zagrebu, 6. - 8. prosinca. Seminar kojeg je pohađalo 16 djelatnika državne uprave (7 iz MVP RH) vodila je direktorica Francuskog instituta u Beču gđa Laurence Riehl;

Tečajevi francuskog jezika za djelatnike MVP RH u suradnji s Veleposlanstvom Francuske Republike u RH i Alliance française, započeti 2001. godine.


Publikacije

Diplomatic Academy Year – Book, Central European Initiative – International Conference "Diplomacy in the Era of Globalisation", Dubrovnik, 6-7 October 2000, Vol. 3/2001, No. 1;

Posebno izdanje: Službena skraćena i puna imena država na hrvatskom i engleskom jeziku, 2001.


Sporazumi sa srodnim ustanovama u inozemstvu

Sporazum o suradnji između DA MVP RH i Višeg instituta za međunarodne odnose Kube "Raúl Roa García", 19. ožujka 2001. g.


Stipendije u inozemstvu

Na diplomatsko usavršavanje kroz programe stipendiranja i suradnje u inozemstvo upućeno 40 kandidata.

2002.
 

Nastava

VII. jednogodišnji stručni diplomatski studij, završilo 39 kandidata.


Konferencije i seminari

Interni specijalistički tečaj za konzularne poslove, informatiku i početnu razinu njemačkog jezika, namijenjen djelatnicima srednje, više i visoke stručne spreme u MVP. Tečaj je do 09. travnja pohađalo 16 polaznika;

Druga Dubrovačka diplomatska ljetna škola - Regional Co-operation, Multilateral Diplomacy, Diplomatic Practice – međunarodni seminar za mlade diplomate iz tranzicijskih zemalja, u suradnji sa College of Europe, Brugge, Sveučilištem u Leicesteru, Institutom za međunarodne odnose Zagreb, MSHS, održane 26 kolovoza – 22. rujna;

Treća ljetna škola Pakta o stabilnosti, u suradnji sa Centrom za europske integracijske studije (ZEI) iz Bonna, MVP SR Njemačke, Zakladom IRZ Bonn i Sveučilištem u Zagrebu – Međunarodnim središtem hrvatskih sveučilišta (MSHS) u Dubrovniku 15 - 22 rujna;

Četvrti zajednički seminar o Europskim integracijskim procesima za mlade diploamte iz srednje u jugoistočne Europe, u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel, održan u Dubrovniku 08. – 10. listopada;

Međunarodni seminar "Diplomacy and Business Development in Countries in Transition", u suradnji sa SEI, održan u Dubrovniku, 11. - 12. listopada;

Seminar "EU Foreign and Security Policies", u suradnji sa Veleposlanstvom Francuske Republike u RH, održan u Dubrovniku 21. - 25 listopada;

Međunarodni seminar "Public Diplomacy and Media", u suradnji sa SEI, održan u Dubrovniku 08. – 09. studenoga;


Stipendije u inozemstvu

Na diplomatsko usavršavanje kroz programe stipendiranja i suradnje u inozemstvo upućeno 26 kandidata.

2003.
 

Nastava

VIII. jednogodišnji stručni diplomatski studij, pohađao 31 kandidat.

VIII. dvomjesečni diplomatski tečaj, rujan-studeni, pohađalo 32 kandidata.


Konferencije i seminari

Seminar na francuskom jeziku, u suradnji sa Veleposlanstvom Francuske Republike, Zagreb, 10. -11. travnja;

Seminar na francuskom jeziku: Simulacija međunarodne konferencije, u suradnji sa Veleposlanstvom Francuske Republike, Zagreb, 15. - 17. svibnja;

Četvrta ljetna škola Pakta stabilnosti o jugoistočnoj Europi na temu “Stabiliziranje jugoistočne Europe – perspektive ulaska u EU", u suradnji sa Centrom za europske integracijske studije, ZEI, Bonn, MVP SR Njemačke; Njemačkom zakladom za međunarodnu pravnu suradnju - IRZ, Bonn; te Međunarodnim središtem hrvatskih sveučilišta (MSHS), Dubrovnik, 7. - 14. rujna;

Međunarodni seminar o europskim integracijama, u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel i Međunarodnim središtem hrvatskih sveučilišta, Dubrovnik, 6. – 9. listopada;

Francuski seminar o europskim temama, u suradnji sa Veleposlanstvom Francuske Republike i Međunarodnim središtem hrvatskih sveučilišta, Dubrovnik, 20. - 24. listopada;

Međunarodna SEI konferencija “Public Diplomacy and Media", u suradnji s Srednjoeuropskom inicijativom – Tajništvo. Trst i Međunarodnim središtem hrvatskih sveučilišta, Dubrovnik, 7.- 8. studenog;

Međunarodna konferencija "Gospodarska diplomacija -novi izazovi i kako na njih odgovoriti", u suradnji s Srednjoeuropskom inicijativom – Tajništvo. Trst i Međunarodnim središtem hrvatskih sveučilišta, Dubrovnik, 14. – 14.studenog;

Seminar na francuskom jeziku, u suradnji sa Veleposlanstvom Francuske Republike, Zagreb, 14. - 16. studenoga;

Seminar na francuskom jeziku, u suradnji sa Veleposlanstvom Francuske Republike, Zagreb 4. - 6. prosinca.


Publikacije

Diplomatic Academy Year – Book, Central European Initiative – International Conference "Diplomacy and Business Development in Countries in Transition", Dubrovnik, Croatia 11 – 12 October 2002, Vol. 5/2003, No. 1.


Sporazumi sa srodnim ustanovama u inozemstvu

Sporazum o suradnji između DA MVP RH i Diplomatske akademije MVP Rumunjske, 26. svibnja;

Sporazum o suradnji između DA MVP RH i Diplomatske akademije Perua, 24. studenoga.


Stipendije u inozemstvu

Na diplomatsko usavršavanje kroz programe stipendiranja i suradnje u inozemstvo upućeno 16 kandidata.

   

2004.
 

Nastava

Prvi jednogodišnji stručni diplomatski studij pod nazivom „ Gospodarska diplomacija“- U cilju promicanja gospodarske diplomacije te osposobljavanja i usavršavanja mladih stručnjaka za poslove diplomatskih savjetnika za gospodarstvo, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija pokrenulo je u akademskoj godini 2004./2005. jednogodišnji studij pod nazivom „Gospodarska diplomacija“ koji ima status jednogodišnjeg stručnog diplomatskog studija. Riječ je o prvom studiju u organizaciji Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija koji nije namijenjen isključivo diplomatima i ostalim državnim službenicima, već i stručnjacima raznih profila iz privatnog sektora i akademske zajednice. Nakon objavljenog javnog natječaja, obavljenih testiranja i razgovora s prijavljenim kandidatima, studij je upisalo 24 polaznika i polaznica. Program studija započeo je u studenom 2004., a trebao bi završiti u lipnju 2006. godine.

Konferencije, seminari, predavanja

Seminar za usavršavanje francuskog jezika seminaru "Profesionalna komunikacija na francuskom jeziku", u suradnji sa Upravom za informiranje  i obrazovanje MEI-a i Veleposlanstvom Republike Francuske, 01.-02. travnja;

Radionica na engleskom i njemačkom jeziku „Osnove retorike“ u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel, 21.-22. svibnja;

Seminar o europskoj politici za hrvatske diplomate u MVP Kraljevine Belgije, u suradnji sa MVP Kraljevine Belgije, Bruxelles , 21.- 25. lipnja;

Treća Dubrovačka diplomatska ljetna škola tematskog naziva „Diplomacy and Management of EU Negotiations“ ove je godine namijenjena budućim predavačima iz područja europskih integracija, diplomatskih vještina i tehnika, u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu- Međunarodnim središtem hrvatskih sveučilišta i College of Europe iz Bruggesa, 30. kolovoza-10. rujna;

Šesti međunarodni seminar o europskim integracijama, u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel i Međunarodnim središtem hrvatskih sveučilišta, Dubrovnik, 04.-08. listopada;

Studijski posjet institucijama EU u Bruxelles-u za dužnosnike MVP-a i MEI-a, u suradnji sa Zakladom Konrad Adenauer, 12.-15. listopada;

Međunarodni diplomatski seminar „Institucionalna budućnost  EU“, u suradnji sa Veleposlanstvom Republike Francuske i CEES Strasbourg, Dubrovnik, 19.-22. listopada;

Seminar pod nazivom „Nacionalni identitet, EU i globalno“,  u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel i Goethe institutom, 05. studenoga;

Studijsko putovanje u Bruxelles za mlađe službenike MVP-a u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel, 22.-24. studenoga;

U sklopu redovnih aktivnosti akademije održava se ciklus „Otvorenih predavanja“ renomiranih domaćih i stranih predavača, znanstvenika, političara i sl.

 

Publikacije

Diplomatic Academy Proceedings, Central European Initiative – International Conference "Public Diplomacy and Media", Dubrovnik, Croatia 7 - 8 November 2003, Vol. 6/2004, No. 1.

Protokoli o suradnji sa srodnim ustanovama u inozemstvu

Protokol o suradnji između DA MVP RH i Diplomatskog instituta Republike Bugarske, Sofija, 15. rujna.

Stipendije u inozemstvu

Na diplomatsko usavršavanje kroz programe stipendiranja i suradnje u inozemstvo upućeno 11 kandidata.

 

   

2005.
 

Nastava

Prvi jednogodišnji stručni diplomatski studij pod nazivom „Gospodarska diplomacija“ kojeg pohađa 24 polaznika i polaznica je u tijeku;

IX. dvomjesečni diplomatski tečaj, ožujak-travanj, pohađalo 34 polaznika.

Konferencije i seminari

Seminar za usavršavanje francuskog jezika „Posjet i upoznavanje institucija EU“, u suradnji sa Upravom za informiranje  i obrazovanje MVPEI i Veleposlanstvom Francuske, 01.-02. prosinca;

Seminar o RH namijenjen bavarskim državnim službenicima, u suradnji sa Generalnim konzulatom RH u Münchenu i Bavarskom državnom kancelarijom, 28. veljače -02. ožujka;

Seminar iz retorike za aktivne govornike njemačkog jezika, u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel, 02.-04. lipnja;

Seminar iz ciklusa „Abeceda EU za vježbenike- Osnove EU“, u suradnji sa Upravom za informiranje i obrazovanje MVPEI-a, 27.- 28. srpnja;

Četvrta Dubrovačka diplomatska ljetna škola tematskog naziva „Learning from Experience of EU Negotiations“ ove je godine namijenjena onima koji žele postati predavači iz područja europskih integracija i diplomatskih vještina, u suradnji sa Interuniverzitetskim centrom iz Dubrovnika i Britanskim veleposlanstvom u Zagrebu, Dubrovnik, 15. rujna-25. rujna;

Međunarodni seminar iz europskih integracija za mlade diplomate iz država Europe u Dubrovniku u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel i Međunarodnim središtem hrvatskih sveučilišta sa sjedištem u Dubrovniku, Dubrovnik, 03.-07. listopada;

Međunarodna konferencija „Kulturna promocija i diplomacija“, u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel, Dubrovnik, 14. -15. listopada;

Seminar i radionica pod nazivom „Image nacije i EU-iskustva“ prof. dr. M. Kunczika, u suradnji sa Zakladom Hanns Seidel  i Goethe institutom, 14.-15. listopada;

Međunarodni diplomatski seminar „Vanjska i sigurnosna te obrambena politika EU“, u suradnji sa Veleposlanstvom Republike Francuske i CEES Strasbourg, Dubrovnik, 18. -21. listopada;

Seminar iz ciklusa „Abeceda EU- Ekonomija EU“ za vježbenike i druge djelatnike MVPEI-a, 01.-02. prosinca;

U sklopu redovnih aktivnosti akademije održava se ciklus „Otvorenih predavanja“ renomiranih domaćih i stranih predavača, znanstvenika, političara i sl., a započeo je i ciklus „Predavanja članova i članica pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju RH EU“. U sklopu tog ciklusa članovi i članice Pregovaračke skupine zaduženi za pojedino poglavlje te voditelji i voditeljice  radnih skupina za pripremu pregovora nakon bilateralne faze screeninga pojedinog poglavlja održavaju predavanje za službenike MVPEI-a i tijela državne uprave.

Protokoli o suradnji sa srodnim ustanovama u inozemstvu

Protokol o suradnji između DA MVP RH i Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Poljske, Varšava, 16. veljače;

Protokol o suradnji između DA MVPEI RH i Albanske diplomatske akademije, Tirana, 21. ožujka;

Memorandum o suradnji DA MVPEI RH i Diplomatske akademije Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike, Prag, 11. travnja;

Protokol o suradnji DA MVPEI RH s DA MVP Kraljevine Maroko, potpisan u Maroku, 29. studenoga.

 

Stipendije u inozemstvu

Na diplomatsko usavršavanje kroz programe stipendiranja i suradnje u inozemstvo upućen 31 kandidat.

 

   

2006.
 

Nastava

Održan je IX. Jednogodišnji stručni diplomatski studij u ukupnom trajanju od 260 nastavnih sati (22.03.-20.10.2006.), kojeg je pohađalo 36 kandidata. U studenom 2006. je započeo studij za X. generaciju koju čini 35 polaznika

Održan je X. Dvomjesečni diplomatski tečaj u ukupnom trajanju od 142 nastavna sata (3.4.-2.6.2006.). Tečaj je pohađalo 22 kandidata;

Održan je prvi Specijalistički studij gospodarske diplomacije u trajanju od 240 nastavnih sati (započet u studenog 2004), kojeg je pohađalo 24 kandidata. U studenom 2006. započela je iduća generacija studija koju čini 19 polaznika, od čega 13 iz Hrvatske, a 6 iz ukupno pet stranih zemalja.

Pripreme za odlazak na rad u DM/KU RH u inozemstvu i tečajevi stranih jezika

Prateći sve zahtjevniju problematiku međunarodnih odnosa, Odjel za pripreme za rad u diplomatskim misijama/konzularnim uredima i strane jezike, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, kao i ostalim državnim tijelima i drugim ustanovama u RH, osmislio je, predložio, organizirao i proveo pripreme za rad šefova DM/KU, profesionalnih i ugovornih diplomata i administrativnog osoblja raspoređenog na rad u DM/KU u inozemstvu.
Na tragu stalnog usavršavanja službenika Odjel za pripreme za rad u DM/KU i strane jezike je, koristeći iskustva diplomatske prakse, a temeljem Europske jezične mape, osmislio, predložio, organizirao i proveo niz specijalističkih tečajeva stranih jezika u cilju daljnjeg profiliranja modernog hrvatskog diplomata.

Konferencije, seminari i predavanja

Tematski dan „Hrvatska ususret pregovorima o pristupanju EU“, 23.veljače 2006. izlagač g. Vincent Degert, šef Delegacije Europske komisije u Zagrebu, namijenjeno državnim službenicima i diplomatima sa svrhom usavršavanja francuskog jezika;

Menadžerski program za voditelje organizacijskih jedinica u MVPEI, DA u suradnji s drugim upravama MVPEI-a. Program sastoji se od 5 modula: 1. Upravljanje sobom, 2. Upravljanje ljudima, 3. Upravljanje situacijom, 4. Organizacija rada i 5. MVPEI management info. Polaznici su podijeljeni u dvije grupe, a održana su 3 dvodnevna modula.
I. modul - Upravljanje sobom održan je 17. i 18. ožujka 2006. godine u Diplomatskoj akademiji MVPEI, a namijenjen je bio prvoj grupi polaznika koju čine državni tajnici, pomoćnici ministrice, načelnici samostalnih službi i samostalnih odjela te načelnici službi.
II. modul – Upravljanje ljudima, namijenjen je II. grupi – tj. načelnicima odjela iz MVPEI, održan je u MVPEI, 25. - 27. travnja 2006. u suradnji DA MVPEI i Zaklade Hannsa Seidela. Voditelj seminara je bio dr. Jürgen Harbich, dugogodišnji profesor i direktor Upravne škole u Bavarskoj.
II. modul – Upravljanje ljudima namijenjen I. grupi polaznika, održavao se 12. i 13. svibnja 2006.g. u Tuheljskim toplicama.

Studijsko putovanje u Bruxelles za mlađe državne službenike MVPEI-a u suradnji s Upravom za informiranje i obrazovanje MVPEI i Zakladom Hannsa Seidela, 20.-23. ožujka;

Ciklus seminara za potrebe hrvatskog pregovaračkog tima i drugih sudionika u procesu pristupanja EU „Jačanje pregovaračkih strategija i planiranja“, u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Danske i Središnjim državnim uredom za upravu- Centrom za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, Zagreb, 06.-07. travnja 2006.;

Predavanje za mlađe državne službenike MVPEI-a i ostala tijela državne uprave na temu „Financijska perspektiva EU proračuna 2007.-2013.“ te radionica za mlađe državne službenike MVPEI-a: „EP Session on the Future of Europe“, nekadašnjeg austrijskog glavnog pregovarača i veleposlanika pri EU, dr. Manfreda Scheicha, organizirani u sklopu EU-tjedna, u suradnji sa Zakladom Hannsa Seidela, Zagreb, 17. svibnja 2006.;

Seminar iz retorike na njemačkom jeziku profesora Paula Herrmanna, u suradnji sa Zakladom Hannsa Seidela, DA MVPEI, Zagreb, 08.-10. lipnja 2006.;

Dubrovačka diplomatska ljetna škola (DDSS), pod nazivom: Building Capacity for Negotiating within an Enlarged EU“, 2006. je godine bila namijenjena budućim trenerima iz područja pregovaranja unutar EU, a organizirana je u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Danske, Središnjim državnim uredom za upravu- Centrom za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i Poslijediplomskim središtem Sveučilišta u Zagrebu u Dubrovniku, Dubrovnik, 03.-14. rujna 2006.;

8. Zajednički seminar iz europskih integracija namijenjen mlađim državnim službenicima iz MVPEI-a, tijela državne uprave RH te MVP država Srednjeistočne i Jugoistočne Europe u suradnji sa Zakladom Hannsa Seidela, Dubrovnik, 9.-13. listopada;

Međunarodni diplomatski seminar „Pravna sredstva EU“, Diplomatska akademija u suradnji s Veleposlanstvom Francuske u RH i Centrom za europske studije (CEES) Strasbourg, Dubrovnik, 17.- 20. listopada 2006. Na seminaru je sudjelovao 31 polaznik iz 16 zemalja.

Seminar za buduće trenere iz područja pregovaranja unutar EU, kao nastavak Dubrovačke diplomatske ljetne škole, održan u suradnji sa Središnjim državnim uredom za upravu- Centrom za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika, Donja Stubica, 27. i 28. listopada 2006.;

Konferencija „Njemačka i Hrvatska u procesu europskog ujedinjenja – javna diplomacija i image nacije“, u suradnji sa Zakladom Hannsa Seidela i Goethe Institutom-Zagreb, Zagreb, 04. prosinca 2006.;

U sklopu redovnih aktivnosti akademije održavao se ciklus „Predavanja članova i članica pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju RH EU“. U sklopu tog ciklusa članovi i članice Pregovaračke skupine zaduženi za pojedino poglavlje te voditelji i voditeljice radnih skupina za pripremu pregovora nakon bilateralne faze screeninga pojedinog poglavlja održavaju predavanje za službenike MVPEI-a i tijela državne uprave. U 2006. godini održano je 18 predavanja.

Izdavaštvo

„Koliko vrijedi međunarodno pravo?“, Vladimir Ibler, DA MVPEI RH, Zagreb, 2006.
„Temelji diplomacije Svete Stolice“, Daniel Miščin, DA MVPEI RH i Filozofski fakultet Družbe Isusove Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006.

Stipendije u inozemstvu

Na diplomatsko usavršavanje kroz programe stipendiranja (slijedom bilateralne suradnje s drugim zemljama), upućeno je 27 kandidata. (Diplomatska akademija Beč, College of Europe Brugge, Diplomatska akademija Prag, Nizozemski institut za međunarodne odnose „Clingendael“, Diplomatska akademija Berlin, „Marshall centar“ Garmisch, Diplomatska škola Madrid i dr.)

Studijski posjet gruzijskih dužnosnika Republici Hrvatskoj

U razdoblju od 22. do 28. listopada 2006. godine DA je u ime Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija bila domaćinom studijskog posjeta skupine gruzijskih dužnosnika/državnih službenika iz različitih resora gruzijske državne uprave, s ciljem informiranja o procesu integracije RH u EU, kao i uspostave izravnih kontakata gruzijskih i hrvatskih državnih dužnosnika i službenika koji se bave europskim integracijskim procesima.

Jačanje suradnje s kineskim diplomatskim obrazovnim institucijama

Nakon posjeta veleposlanika Lu Qiutiana, predsjednika Kineskog narodnog instituta za vanjske poslove, koji je u veljači 2006. na Diplomatskoj akademiji održao predavanje na temu:“Kineska vanjska politika i kineske unutrašnje prilike s posebnim osvrtom na gospodarski razvitak Kine“, DA je u srpnju 2006. g. primila u posjet veleposlanika Wu Jianmina, predsjednika Kineskog sveučilišta za vanjske poslove u Pekingu, potpredsjednika Odjela CK KPK za vanjsku politiku, koautora strategije razvoja Kine, te povjerenika za EXPO 2010. godine u Šangaju.
Uslijedio je uzvratni posjet ravnatelja DA, dr. Petra Turčinovića Kini sa serijom predavanja na Kineskom sveučilištu za vanjske poslove. Jačanje bilateralne suradnje s Kinom na području diplomatskog obrazovanja nastavilo su sklopu Specijalističkog studija gospodarske diplomacije na kojem su u dvotjednom predavačkom boravku gostovali – prof. dr. Liu Saili sa Kineskog sveučilišta za vanjske poslove u Pekingu te dr. Zhou Xingbao iz Kineskog instituta za međunarodne odnose.

Sporazumi sa srodnim ustanovama u inozemstvu

Protokol o suradnji između Diplomatske akademije MVPEI RH i Međunarodne organizacije frankofonije (MOF) 17. kolovoza 2006. g. Sporazumom je predviđeno učenje i usavršavanje francuskog jezika i veća prisutnost francuskog jezika na web stranicama MVPEI-a koji se odnose na Diplomatsku akademiju.

Knjižnica

Prva prezentacija izrađenog knjižničnog sustava bila je u travnju, nakon čega su započele pripreme za prilagodbu sustava potrebama specijalizirane Knjižnice Diplomatske akademije.

Završno s 15. studenim 2006. unijeto je ukupno 2000 publikacija, od čega 201 savjetnički rad, 244 seminarska rada, 1 audio-vizualni zapis, 28 rječnika, 38 enciklopedije, 16 izdanja DA, 37 serijskih publikacija i časopisa i 1435 knjiga.

Nakon prve faze prilagodbe knjižničnog računalnog sustava riješena su pitanja unosa publikacija, pretraživanja i mogućnosti ispisa po različitim parametrima (naslov, ime autora/mentora, vrsta građe, inventarni broj).
Knjižnica DA je ujedno preseljena u novouređenu, veću i prikladniju prostoriju u sklopu Diplomatske akademije, koja može primiti veći fond knjiga.