Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Priopćenje

Zagreb, 23. ožujka 2020. - Videokonferencija ministara vanjskih poslova država članica EU-a

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman sudjelovao je danas, 23. ožujka 2020, na videokonferenciji ministara vanjskih poslova država članica EU-a.

Glavna je tema bila suočavanje s pandemijom zaraze COVID-19 s naglaskom na vanjskopolitičkoj dimenziji, posebno kad je riječ o 1) konzularnoj potpori pri repatrijaciji (povratku) građana EU-a iz trećih država u EU; 2) međunarodnoj suradnji i pomoći državama koje su pogođene pandemijom, poput Irana i Venezuele, kao i Afrike; 3) javnoj diplomaciji i strateškom komuniciranju; te o 4) geopolitičkim i geoekonomskim učincima aktualne krize na interese i političke ciljeve EU-a.

Ministri su istaknuli da je u ovome trenutku posebno važan zajednički odgovor i rješenja za povratak građana EU-a u njihove domovine. U tom području Republika Hrvatska ima istaknutu ulogu kao predsjedateljica Radnom skupinom za konzularnu suradnju država članica EU-a. Naglašeno je da je u aktualnoj situaciji ključna razmjena informacija i udruživanje resursa na terenu, što se posebno odnosi na suradnju i koordinaciju u trećim državama izvan područja EU-a. Neke države članice u tim državama imaju, a neke nemaju svoja diplomatska predstavništva te je stoga presudna suradnja i koordinacija napora.

Ministar Grlić Radman je ukazao na to da je Hrvatska u svojoj ulozi predsjedateljice Vijećem u pogledu COVID-19 aktivirala Integrirani politički mehanizam za odgovor na krize (IPCR). U tom je kontekstu izvijestio o potrebi učinkovitije koordinacije konzularne suradnje u ovim izvanrednim okolnostima. Također je pozvao na pomoć državama koje su u potrebi, istaknuvši pritom važnost potpore EU-a i suradnje s državama jugoistočne Europe, što je prioritet, kako bi se bolje suočile s pandemijom.

Ministri su još razgovarali o važnosti osiguranja protoka ljudi i roba unutar EU-a, kao i važnosti osiguranja zadovoljavanja potreba za lijekovima i medicinskom opremom. Također je istaknuta važnost međunarodne suradnje i pružanja potpore potrebitim državama, pri čemu su posebno istaknuti Iran, Venezuela, kao i države u Africi. Razgovaralo se i o važnosti strateškog komuniciranja prema građanima EU-a, ali i međunarodnoj javnosti, kao i odgovora na dezinformacijske kampanje.

Ministri su se kratko osvrnuli i na nekoliko aktualnih tema, kako i obično, s naglaskom na situaciju u Siriji i migrantski pritisak te daljnji dijalog s Turskom o tomu. Također su razmotrili napredak u radu na uspostavi nove vojne operacije u Sredozemlju.
Ministar Grlić Radman je kolege ministre izvijestio o učincima jučerašnjih i današnjih potresa u Zagrebu i zahvalio na dosad pruženoj podršci i pomoći. Istovremeno je od svih država članica EU-a te također institucija EU-a, Hrvatska dobila neupitne izraze solidarnosti i spremnosti za pružanjem konkretne pomoći i potpore.
U tijeku je donošenje Odluke Vlade o modalitetu uplate financijske pomoći iz inozmestva Hrvatskoj.