Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Priopćenje

Zagreb, 07. srpnja 2019. - U ponedjeljak se održava usmena rasprava pred Sudom EU povodom prigovora Hrvatske o nenadležnosti Suda EU u sporu koji je Slovenija pokrenula protiv Hrvatske zbog navodne povrede prava EU uzrokovane neprovedbom “arbitražne odluke” o granici

Dana 8. srpnja 2019. pred Sudom Europske unije u Luxembourgu će se održati usmena rasprava povodom prigovora nedopuštenosti koji je Republika Hrvatska podnijela Sudu EU u postupku koji je Republika Slovenija pokrenula protiv Republike Hrvatske na temelju članka 259. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).  Slovenija je podnijela tužbu zbog navodne povrede prava EU do koje je, kako tvrdi, došlo jer Hrvatska nije primijenila “arbitražnu odluku“ o granici.

Republika Hrvatska je u prigovoru istaknula da Sud Europske unije nije nadležan odlučivati o zahtjevima Slovenije u navedenom postupku s obzirom da između dviju država nije doista riječ o sporu o primjeni i tumačenju prava EU, što bi bilo u nadležnosti Suda Europske unije. U ovom predmetu postoji spor koji se odnosi na tumačenje i primjenu međunarodnog prava, koji treba rješavati primjenom pravila međunarodnog prava i za to predviđenim sredstvima mirnog rješavanja sporova, uključujući pregovorima.

Hrvatska će Sudu EU argumentirano izložiti kako se tužba zapravo tiče smjera protezanja granice između Hrvatske i Slovenije na kopnu i na moru, odnosno konkretnije na pitanje jesu li Arbitražni sporazum i „arbitražna odluka“ valjani i jesu li uspostavili novu granicu.

Kako Arbitražni sporazum nije dio prava EU, Sud EU nije nadležan tumačiti njegov pravni status kao ni status s njim povezane „arbitražne odluke“. Riječ je o pitanjima međunarodnog prava izvan sustava prava EU koja se rješavaju u okviru međunarodnog prava.

Bilateralni granični sporovi su izvan područja prava EU i izvan nadležnosti Suda EU. Hrvatska smatra da bi se obje strane trebale vratiti međusobnom dijalogu i bilateralnim pregovorima dogovoriti zajedničku državnu granicu. Samo tako se može doći do obostrano prihvatljivog i trajnog rješenja granice.