Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Priopćenje

Zagreb, 16. prosinca 2016. - O Odluci švicarske vlade o ratifikaciji Protokola III za Republiku Hrvatsku

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske pozdravlja Odluku švicarske vlade od 16. prosinca 2016. o ratifikaciji Protokola III kojim se Sporazum o slobodi kretanja osoba između Europske unije i Švicarske Konfederacije proširuje na hrvatske državljane.

Sporazum o slobodnom kretanju osoba, koji je na snazi od 1. lipnja 2002., potpisali su Švicarska i EU-15 te se on sa svakim proširenjem izmjenjuje protokolom. Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013., švicarska vlada nije pristupila proceduri sklapanja navedenog protokola zbog  rezultata svog referenduma iz veljače 2014.g.

Međutim, nakon ustrajnih napora Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i pružene potpore institucija Europske unije, Protokol III između EU i Švicarske je potpisan 4. ožujka 2016.g. te je proces ratifikacije okončan odlukom švicarske vlade od 16. prosinca 2016.g.

Polaganje isprava o njegovoj ratifikaciji očekuje se odmah, a svakako prije 22. prosinca 2016. odnosno prije sjednice Zajedničkog odbora Europske unije i Švicarske Konfederacije. Protokol III bi stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine  čime državljani Republike Hrvatske ne bi više imali status državljana treće države na teritoriju Švicarske Konfederacije.