Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Priopćenje

New York, 28. listopada 2016. - Hrvatska postala članicom Vijeća za ljudska prava UN-a

Republika Hrvatska je na izborima, održanima na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, danas, 28. listopada o.g., po prvi put izabrana za članicu Vijeća za ljudska prava UN-a, na trogodišnje razdoblje od 2017.-2019. godine. Izbor Republike Hrvatske u ovaj cijenjeni forum predstavlja značajan uspjeh i rezultat je njenog međunarodno prepoznatog angažmana u promicanju  plemenitosti ideje o zaštiti ljudskih prava – „za sve ljude, u svim okolnostima i bez diskriminacije“.

Hrvatska će se svojim članstvom aktivnije uključiti u globalno djelovanje na području ljudskih prava, kako prema aktualnim trendovima i izradi novih standarda u promicanju i zaštiti ljudskih prava, tako i u odnosu na podizanje svijesti o potrebi jačanja njihove zaštite u zemljama u kojima je kršenje ljudskih prava i klima nekažnjavanja prijetnja građanima.       

Hrvatska će pridonijeti daljnjem osnaživanju i boljoj međusobnoj suradnji brojnih mehanizama Vijeća za ljudska prava te drugih tijela Ujedinjenih naroda, sa svrhom postizanja učinkovitog i pravovremenog odgovora na izazove današnjice u zaštiti i razvoju ljudskih prava.

Također, Hrvatska je kroz svoje vanjskopolitičko djelovanje odlučna nastaviti s promicanjem  nacionalnih prioriteta, kao što su zaštita prava djeteta i osoba s invaliditetom te, posebice, zaštita prava žena u njihovim najranjivijim kontekstima - borbi protiv diskriminacije žena i nasilja nad njima. Prioritetne aktivnosti Hrvatske bit će i tematski usmjerene na borbu protiv svih oblika diskriminacije i zločina iz mržnje, kao i na učinkovitu zaštitu svih žrtava u sukobima štiteći dostojanstvo i pravo na život svake ljudske osobe. Članstvo u Vijeću ujedno je i prilika Republici Hrvatskoj za širenje primjera svoje dobre prakse u domeni promicanja i zaštite ljudskih prava.

Vijeće za ljudska prava ključno je međuvladino tijelo uspostavljeno rezolucijom Opće skupštine UN-a 2006. godine, s mandatom jačanja promicanja i zaštite ljudskih prava na globalnoj razini kao i razmatranja stanja ljudskih prava u svim zemljama svijeta.  Članstvo obuhvaća 47 država.