Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Priopćenje

Zagreb, 25. lipnja 2020. - Državna tajnica Metelko-Zgombić sudjelovala na videokonferenciji ministara vanjskih poslova država sudionica Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi (SEECP)

Državna tajnica za europske poslove Andreja Metelko-Zgombić sudjelovala je u četvrtak, 25. lipnja 2020. godine, na videokonferenciji ministara vanjskih poslova država sudionica Procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi (SEECP). Riječ je o završnom događanju jednogodišnjeg kosovskog predsjedanja SEECP-om. Istoga dana održan je i Godišnji sastanak Vijeća za regionalnu suradnju (RCC).

Tema ministarske videokonferencije bila je „Regionalna suradnja u okviru SEECP-a u vrijeme pandemije Covid-19“. Sudionici sastanka ocijenili su da solidarnost i zajedničko djelovanje u pandemiji trebaju ostati visoko na dnevnom redu aktivnosti SEECP-a. Raspravljalo se i o europskoj perspektivi sudionica SEECP-a i provođenju potrebnih reformi.

Posebno je istaknuta snažna potpora Republike Hrvatske eurointegracijskimprocesima država Jugoistočne Europe. Usvom obraćanju državna tajnica Metelko-Zgombić podsjetila je na postignuća predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, prije svega na odluku o otvaranju pregovora s Albanijom i Sjevernom Makedonijom, kao i na uspješnu organizaciju Zagrebačkog sastanka na vrhu, kada je potvrđena posvećenost Europske unije europskom putu država Zapadnog Balkana, kao i predanost tih država europskim vrijednostima i reformama, na putu prema njihovoj političkoj, gospodarskoj i društvenoj transformaciji.

Na Godišnjem sastanku RCC-a predstavljeno je Godišnje izvješće za 2019.-2020. godinu i smjernice za program rada Vijeća za regionalnu suradnju do 2030. godine.

Ovi sastanci bili su zadnji događaji u okviru predsjedanja Republike Kosovo SEECP-om. Od 1. srpnja 2020. godine jednogodišnje predsjedanje preuzet će Republika Turska.