Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Priopćenje

Luksemburg, 09. travnja 2019. - Državna tajnica Metelko Zgombić na Vijeću za opće poslove i Vijeću za opće poslove (čl.50)

Državna tajnica za europske poslove Andreja Metelko-Zgombić sudjelovala je u utorak, 9. travnja 2019. na sastanku Vijeća za opće poslove i Vijeća za opće poslove (čl.50) u Luksemburgu.

Vijeće za opće poslove raspravljalo je o koheziji i Zajedničkoj poljoprivrednoj politici u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira EU-a za razdoblje 2021.-2027., usvojilo je zaključke o dokumentu Europske komisije „Ususret održivoj Europi do 2030.“, te razmijenilo mišljenja o vrijednostima Unije u Mađarskoj i vladavini prava u Poljskoj.

Vezano za Višegodišnji financijski okvir EU-a 2021.-2027., države članice su razgovarale o svojim prioritetima u vezi s kohezijom i Zajedničkom poljoprivrednom politikom. U svojoj intervenciji RH je istaknula kako će se nastaviti zalagati za zadržavanje odgovarajuće razine financiranja Kohezijske i Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), te uvjeta financiranja i provedbe projekata koji neće otežati apsorpciju sredstava (zadržavanje postojećih razina predfinanciranja, sufinanciranja te apsorpcijskog razdoblja/N+3). Kohezijska politika mora ostati glavni alat za smanjenje razlika između država članica i regija, a bruto-društveni proizvod (BDP) glavni kriterij za određivanje nacionalnih alokacija. Vezano za prioritete ZPP-a u narednom razdoblju, RH smatra da naglasak financiranja ZPP-a treba biti na očuvanju obiteljskih farmi kao prevladavajuće forme u europskom modelu poljoprivrede, kao i na stimuliranju mladih ljudi na bavljenje poljoprivredom, posebno s obzirom na demografske izazove kojima su izložene pojedine države članice. Istaknuta je i važnost bolje uravnoteženosti sudjelovanja država članica u istraživačkim programima EU.

Vijeće je usvojilo i zaključke vezane uz provedbu Agende Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine, temeljem rasprava o dokumentu EK "Prema sve održivoj Uniji do 2030".

Europska komisija je također izvijestila o najnovijem razvoju događaja vezano za postupak koji po čl. 7 Ugovora o EU (UEU) vodi protiv Poljske, a također i o postupku koji je, također po čl. 7 UEU, Europski parlament pokrenuo protiv Mađarske.

Na sastanku Vijeća za opće poslove u formatu članka 50. ministri su, nastavno na procjenu aktualne situacije pregovarača EU-a, Michela Barniera,  raspravljali o mogućnostima produženja roka iz čl. 50. UEU-a na zahtjev Vlade UK, u cilju pripreme sastanka Europskoga vijeća, koje će se održati na tu temu 10. travnja o.g.

Ministri ističu da je najlošija mogućnost, koju nitko ne želi, neuređeni izlazak UK iz EU-a, bez Sporazuma o povlačenju na snazi. Također, složili su se da je za bilo kakvo produženje, kraće ili dulje, potrebno ostvariti niz preduvjeta. Između ostaloga, mora se osigurati da ne bude narušeno funkcioniranje Europske unije, a čak i kraće produženje koje traži Vlada UK podrazumijevalo bi pripreme i održavanje izbora za Europski parlament u UK.

Ministri su posebno naglasili da, u svakom slučaju, države članice EU-a moraju zadržati jedinstvo, sačuvati rezultate dvogodišnjih pregovora s UK (bez otvaranja pregovora o Sporazumu o povlačenju UK iz EU-a),  te ostati otvorene glede opcija za buduće odnose EU-a i UK, osobito u slučaju da međustranački razgovori koje vodi Vlada UK donesu neke promjene u tom smislu.