Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Priopćenje

Zagreb, 23. veljače 2021. - Državna tajnica Metelko-Zgombić na video-konferenciji ministara zaduženih za europske poslove

Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić sudjelovala je na neformalnoj videokonferenciji ministara i ministrica europskih poslova koja je na dnevnom redu imala pripremu videokonferencije članova Europskog vijeća koje će se održati 25. i 26. veljače 2021., razmjenu mišljenja o Akcijskom planu za europsku demokraciju, pripremu Konferencije o budućnosti Europe te stanje odnosa između EU i UK.

U sklopu rasprave o pripremi videokonferencije članova Europskog vijeća oslovljeni su glavni izazovi u koordinaciji odgovora Unije na pandemiju COVID-a 19, uključujući pravovremenu i predvidivu proizvodnju i isporuku cjepiva, te implikacije širenja novih sojeva virusa na slobodu kretanja u Uniji. Državna tajnica Metelko-Zgombić podcrtala je važnost koju Hrvatska pridaje koordiniranom i solidarnom djelovanju Unije, pri čemu zaštita zdravlja građana, te osiguranje sigurnog i učinkovitog cjepiva trebaju ostati u središtu svih napora. Važno je osigurati i funkcionalno unutarnje tržište korištenjem tzv. zelenih koridora. Hrvatska je otvorena za daljnji rad na potvrdama o cijepljenju na europskoj razini. Kad je riječ o detekciji novih sojeva virusa, Hrvatska podržava napore Komisije za mobiliziranjem resursa u tu svrhu, uključujući kroz uspostavu novopredloženog HERA inkubatora. Potvrđujući važnost globalne solidarnosti u nabavi cjepiva, državna tajnica istaknula je važnost pomoći državama Zapadnog Balkana. Nadalje, u svjetlu iskustava s aktualnom pandemijom, prepoznata je potreba jačanja otpornosti EU na ovakve prijetnje i buduće zdravstvene krize, o čemu će ovog tjedna raspravljati i čelnici EU-a. Državna tajnica potvrdila je potporu Hrvatske za paket prijedloga Europske komisije koji imaju za cilj stvoriti učinkovitiji i jači sustav pripravnosti i odgovora na zdravstvene krize. Vezano uz pitanja europske sigurnosti i obrane, koja će također osloviti čelnici, državna tajnica podcrtala je potporu Hrvatske za rad na Strateškom kompasu kao prigodi za oblikovanje dugoročnog identiteta i ambicije Unije u novom geopolitičkom i sigurnosnom kontekstu, s ciljem jačanja sposobnosti Unije za djelovati samostalno i u partnerstvu, gdje je to moguće.

Akcijski plan za europsku demokraciju, kojeg je EK objavila u prosincu, prepoznat je kao važan instrument u jačanju otpornosti europske demokracije u kontekstu digitalne transformacije društva, uz očuvanje temeljnih prava i sloboda. Državna tajnica istaknula je hrvatsku podršku Akcijskom planu, koji uključuje kako jačanje postojećih instrumenata, tako i nove inicijative u cilju snaženja integriteta izbornih procesa i demokratskog sudjelovanja građana, potpore slobodnim i neovisnim medijima te suzbijanja dezinformacija.

Portugalsko predsjedništvo i potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica izvijestili su o stanju međuinstitucijskih pregovora o pokretanju Konferencije o budućnosti Europe i koracima koje poduzimaju u cilju njezinog skorog početka, u čemu imaju punu podršku Hrvatske.

Države članice i Europska komisija osvrnule su se i trenutno stanje odnosa između EU i UK, na koje se od 1. siječnja 2021. na privremenoj osnovi primjenjuju odredbe Sporazuma o trgovini i suradnji i pratećih sporazuma, kao i na pripreme za njihovo stupanje na snagu, te uspostavu učinkovitog mehanizma za praćenje provedbe.