Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Priopćenje

Zagreb, 10. prosinca 2019. - Međunarodni dan ljudskih prava

Na današnji dan, 10. prosinca obilježavamo Dan ljudskih prava, u sjećanje na 1948. godinu kada je Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Opću deklaraciju o ljudskim pravima. Deklaracijom se prvi puta u povijesti odredilo da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima te da svatko ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost. Ove godine također obilježavamo i 10. godišnjicu Povelje o temeljnim pravima EU-a , kao i 30. godišnjicu UN-ove Konvencije o pravima djeteta, stoga bismo 2019. godinu s pravom mogli nazvati „godinom ljudskih prava“.

Ipak, i toliko godina nakon donošenja ovog važnog dokumenta, svjedočimo kršenju ljudskih prava diljem svijeta. Upravo djeca i mladi i dalje su među glavnim žrtvama kršenja ljudskih prava, bilo da se radi o dječjem radu, djeci vojnicima ili iskorištavanju djece u seksualne svrhe. Hrvatska daje podršku mladima u borbi za njihova ljudska prava i bolju budućnost.

Promicanje i zaštita ljudskih prava ključne su sastavnice hrvatske vanjske politike, kojima pridonosimo međunarodnom miru, sigurnosti i napretku te su u skladu s Općom deklaracijom o ljudskim pravima i Programom UN za održivi razvoj do 2030.

Kao članica ključnih međunarodnih i regionalnih organizacija i inicijativa, Hrvatska zasniva svoje vanjsko političko djelovanje na promicanju i zaštiti ljudskih prava osjetljivih društvenih skupina, kao što su: djeca, žene u okolnostima nasilja i ratnih sukoba, starije osobe, pripadnici nacionalnih manjina, osobe s invaliditetom te na suradnji s civilnim društvom. Pri tome se zalaže za poštivanje univerzalnosti i nedjeljivosti ljudskih prava te učinkovitu zaštitu svih pojedinaca u svim zemljama i bez diskriminacije.

Svoje opredjeljenje za poštivanje najviših standarda u zaštiti ljudskih prava Hrvatska je pokazala i djelovanjem u UN-ovom Vijeću za ljudska prava u Ženevi, u koje je prvi puta izabrana u mandatu 2017.-2019. Vijeće je odgovorno za promicanje i zaštitu ljudskih prava, adresiranje situacija kršenja ljudskih prava te davanje preporuka za njihovo rješavanje.

U promjenjivom globalnom okruženju, Hrvatska zajedno s Europskom unijom ostaje snažnim zagovornikom multilateralne suradnje, kao stupa promicanja i zaštite ljudskih prava.