Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Priopćenje

Bruxelles, 16. rujna 2019. - Državna tajnica Metelko-Zgombić na sastanku Vijeća za opće poslove

Državna tajnica Andreja Metelko-Zgombić sudjelovala je u ponedjeljak, 16. rujna 2019. na sastanku Vijeća za opće poslove u Bruxellesu.
Ministri su raspravljali o Višegodišnjem financijskom okviru EU za razdoblje 2021.-2027., pripremi sastanka Europskog vijeća 17. i 18. listopada 2019., ukupnim mjerama koje EU stoje na raspolaganju za poticanje većeg poštivanja vladavine prava u EU, a održano je i saslušanje Mađarske u postupku po članku 7 Ugovora o EU koji je pokrenuo Europski parlament.

Vezano za Višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje 2021.–2027., finsko predsjedništvo je predstavilo planove za održavanje rasprave čelnika o ovom pitanju na Europskom vijeću u listopadu s ciljem postizanja konačnog dogovora o novom VFO-u na razini Vijeća do kraja godine.

Na Europskom vijeću koje se održava 17. i 18. listopada 2019., uz već spomenutu raspravu o VFO-u, čelnici će razgovarati i o novom institucionalnom ciklusu EU-a i provedbi Strateškog programa EU-a za razdoblje 2019.–2024. kojeg je Europsko vijeće usvojilo u lipnju, te o vanjskim odnosima i povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU. Republika Hrvatska se dodatno založila i za važnost slanja pozitivnih poruka na području politike proširenja, vezano uz odluke koje se trebaju donijeti oko datuma otvaranja pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

Ministri su razmijenili mišljenje i o ukupnom instrumentariju koji državama članicama i Uniji stoji na raspolaganju vezano za poštivanje vladavine prava i njezino jačanje, te će se ovom pitanju ponovno vratiti na sastanku u studenom.

Održano je i prvo službeno saslušanje Mađarske u okviru postupka po članku 7 Ugovora o EU koji je pokrenuo Europski parlament.