Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Priopćenje

Zagreb, 08. svibnja 2019. - Presuda Suda Europske unije od 2. svibnja 2019. godine u predmetu Biljane Donje

Sud Europske unije je u svojoj presudi od 2. svibnja 2019. godine utvrdio da Republika Hrvatska krši pravo Europske unije s obzirom da s kamenim agregatom odloženim na lokaciji u Biljanima Donjim nije gospodarila kao otpadom na način kako je to propisano odredbama Direktive 2008/98 o otpadu.

Riječ je o deklaratornoj presudi Suda Europske unije kojom se ne određuju financijske sankcije već je Republika Hrvatska dužna poduzeti potrebne mjere kako bi postupila sukladno presudi. S obzirom da je Republika Hrvatska tijekom postupka pred Sudom EU odloženi kameni agregat definirala mineralnom sirovinom u svojem vlasništvu, nadležna ministarstva će odrediti najučinkovitiji način uporabe mineralne sirovine poštujući sve uvjete iz Direktive 2008/98 o otpadu.

INFORMACIJA O PREDMETU BILJANE DONJE
• Kameni agregat na lokaciji u Biljanima Donjim (otprilike 140 000 tona) je otpad iz šibenske Tvornice elektroda i ferolegura (TEF d.d.), kojega je trgovačko društvo MLM Group d.o.o. sa sjedištem u Šibeniku odložilo na navedenu lokaciju u razdoblju od svibnja 2010. godine do veljače 2011. godine.
• Radi se o problemu koji postoji niz godina i slijedom kojeg je Europska komisija u veljači 2014. godine protiv Republike Hrvatske pokrenula postupak zbog povrede prava Europske unije.
• S obzirom da tijekom predsudskogpostupka kameni agregat nije uklonjen s predmetne lokacije 13. travnja 2018. Republika Hrvatska je zaprimila tužbu Europske komisije zbog povrede prava Europske unije.
• Tijekom sudskog postupka, u suradnji s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, utvrđene su nove okolnosti i činjenice koje Vladu Republike Hrvatske ovlašćuju da, na osnovi Zakona o rudarstvu, kameni agregat odložen na lokaciji u Biljanama Donjim proglasi mineralnom sirovinom u vlasništvu Republike Hrvatske pogodnom za korištenje u građevinarstvu.
• Osiguranjem daljnje upotrebe kamenog agregata ispunit će se ključni uvjet iz Direktive 2008/98 o otpadu temeljem kojeg se odložena tvar više ne mora smatrati otpadom.
• Slijedom navedenoga, nadležna ministarstva će odrediti najučinkovitiji način daljnje uporabe mineralne sirovine, poštujući sve uvjete iz Direktive 2008/98 o otpadu, a kako bi se osiguralo uklanjanje mineralne sirove s lokacije Biljane Donje a time i postupanje u skladu s presudom Suda Europske unije.