Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Priopćenje

Bruxelles, 11. prosinca 2018. - U Bruxellesu potvrđen Osamnaestomjesečni program Vijeća EU za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2020.

Države članice Europske unije (EU) su danas, 11. prosinca 2018. na sastanku Vijeća za opće poslove u Bruxellesu, potvrdile Osamnaestomjesečni program Vijeća EU za razdoblje od 1. siječnja 2019.  do 30. lipnja 2020. Program su pripremile Rumunjska, Republika Finska i Republika Hrvatska, kao tzv. budući Trio predsjedavajućih Vijećem EU, u suradnji s Glavnim tajništvom Vijeća EU te Europskom službom za vanjsko djelovanje u dijelovima iz njihovih nadležnosti.

Republika Hrvatska pozdravlja potvrdu teksta Programa na današnjem sastanku Vijeća za opće poslove. Sa zadovoljstvom ističemo kako su njime u najvećoj mjeri obuhvaćene prioritetne mjere i aktivnosti za koje se zalagala Republika Hrvatska u postupku usuglašavanja Programa. Današnje potvrđivanje Programa vidimo kao važan korak na našem putu priprema prvog predsjedanja Vijećem EU.

Zadovoljni smo i da su države članice dale podršku Programu, koji pruža okvir u kojem će djelovati tri buduća predsjedništva Vijećem EU, te naznačuje pitanja kojima će se EU primarno baviti u narednih 18 mjeseci, istovremeno ostavljajući dostatan prostor daljnjim prilagodbama nakon europskih izbora i početka novog institucionalnog ciklusa u EU.

Program stavlja fokus na jačanje kohezije (ekonomske, socijalne i teritorijalne), te ističe njezinu važnost za razvoj Unije kao cjeline, posebice u pogledu jačanja konkurentnosti. Ravnomjerni regionalni razvoj svih članica Unije, smanjivanje nejednakosti i jačanja konvergencije u smislu gospodarskog rasta i razvoja jedan je od ključnih izazova, a ujedno i dodana vrijednost europske kohezijske politike.

Za Republiku Hrvatsku je bitna predanost tri predsjedništva jačanju jedinstva i poticanju konsenzusa na razini Europe, i to promicanjem zajedničkih i uključivih inicijativa koje su korisne za sve države članice i građane.

U programu su, uz ostale teme sadržane u Strateškom programu EU, odgovarajuće uključene i mjere i aktivnosti za koje se Republika Hrvatska posebno zalagala u brojnim područjima – od rasta, razvoja i zapošljavanja,  s posebnim naglaskom  na problem nezaposlenosti mladih, ulaganje u obrazovanje prilagođeno tržištu rada, promicanje prometne povezanosti, do sigurnosti i proširenja EU, uključujući i najavu sastanka EU-a i država zapadnog Balkana na vrhu u Zagrebu koji će se održati za vrijeme hrvatskog predsjedanja. Republika Hrvatska također je u Program uvrstila i neke specifične politike i područja suradnje između država članica Unije, kao što su turizam, sport, zdravlje i dr.

Hrvatska smatra da će definiranje Višegodišnjeg financijskog okvira EU 2021.-2027., kao osnovnog sredstva za postizanje zajedničkih ciljeva EU, biti jedan od ključnih zadataka tri predsjedništva, i spremna je tome dati svoj doprinos.

Slijedom programa Trija, te temeljem nacionalnih prioriteta, Vlada Republike Hrvatske će do kraja 2019. godine pripremiti Program predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine, u kojemu će, povrh onih navedenih u Programu Trija, biti navedene i detaljno razrađene i sve druge mjere i aktivnosti koje RH želi zastupati i prioritetno adresirati tijekom svog predsjedanja Vijećem EU.

Program Trija možete preuzeti OVDJE.