Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Priopćenje

Zagreb, 01. siječnja 2018. - Hrvatska preuzela predsjedanje Srednjoeuropskom inicijativom (SEI)

Republika Hrvatska od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. predsjeda Srednjoeuropskom inicijativom (SEI).

Prioriteti hrvatskog predsjedanja usmjereni su na proširenje EU te na prijenos znanja i iskustava iz (pred)pristupnog procesa, gospodarsku suradnju, suradnju na području kulture, izazove migracija, intenziviranje suradnje SEI-a s drugim regionalnim i međunarodnim organizacijama te nastavak parlamentarne suradnje.

U okviru predsjedanja, planirana je organizacija nekolikoministarskih sastanaka, kao i sastanak na vrhu. Održat će sesastanci nacionalnih koordinatora, različiti stručni sastanci i konferencije. Predsjedanje Republike Hrvatske za jedan od glavnih ciljeva ima jačanje temeljnog usmjerenja Srednjoeuropske inicijative – pružanje potpore europskoj perspektivi država članica koje žele postati članice EU-a.Tako je na području prijenosa znanja i iskustava iz (pred)pristupnog procesa planirana organizacija stručnog sastanka o izgradnji kapaciteta u procesu EU integracija – prijenos znanja kroz twinning i TAIEX. Bitan segmentpredsjedanja bit će gospodarska suradnja, a jedan od fokusa sui migracije, kao složen fenomen koji zahtijeva solidarnost čitave međunarodne zajednice. Kulturna suradnja tradicionalno je dio predsjedanja SEI-em, a kalendar svih aktivnosti bit će objavljen u skoro vrijeme.

Srednjoeuropska inicijativa je jedan od najstarijih foruma regionalne suradnje u srednjoj i istočnoj Europi. Osnovana je1989. godine u Budimpešti, a u njezinom je članstvu osamnaest država: Albanija, Austrija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Italija, Mađarska, Makedonija, Moldova, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajina. Sjedište Tajništva Inicijative je u Trstu.

Najvažniji strateški ciljevi SEI-a su potpora državama članicama na njihovom eurointegracijskom putu, poticanje usklađivanja država članica SEI-a s EU standardima te implementacija malih i srednje velikih projekata. SEI povezuje multilateralnu diplomaciju i upravljanje projektima, kao primatelj i kao davatelj pomoći, te predstavlja poveznicu između EU makroregija. Suradnja se odvija kroz međuvladinu, međuparlamentarnu i gospodarsku dimenziju.

Republika Hrvatska je članica SEI-a od 1992. godine, a prvi je put presjedala Inicijativom u 1998. godini.