Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Priopćenje

Zagreb, 31. srpnja 2015. - Mvep Pusić uputila pismo Arbitražnom sudu

Prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić danas je uputila pismo Arbitražnom sudu u kojem ga je izvijestila da je Vlada Republike Hrvatske zaključila kako je arbitražni postupak u sporu o granici između Hrvatske i Slovenije nepovratno kompromitiran tako da Arbitražni sud u tom sporu nije sposoban odlučiti nepristrano, bez obzira na izmjene u njegovom sastavu koje su uslijedile nakon ostavke slovenskog arbitra koji je zajedno sa slovenskom zastupnicom djelovalo protupravno, neetično i nespojivo sa načinom na koji se arbitri i zastupnici država moraju ponašati i raditi.
 
U pismu je naglašeno da je Hrvatski sabor, jednoglasno donio zaključak kojim je obvezao Vladu Republike Hrvatske da pokrene postupak prestanka Sporazuma o arbitraži zbog bitne povrede odredbi koje su presudne da bi se ostvarila svrha tog Sporazuma, a one se tiču povjerenja i nepristranosti koje je Republika Hrvatska očekivala od sudaca pri ispunjavanju svoje ozbiljne zadaće.
 
U pismu Arbitražnom sudu je također naznačeno da je  Republika Hrvatska, u skladu sa Bečkom konvencijom o pravu međunarodnih ugovora, notificirala Republici Sloveniji kako su se stekli uvjeti za prestanak Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije  zbog  bitne povrede odredaba Sporazuma, te da je obavijestila Republiku Sloveniju da prestaje s primjenom Sporazuma o arbitraži, kao i da je o istom obavijestila i glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.