Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Važna obavijest vezana uz zahtjeve za legalizaciju isprava

Zagreb, 16. ožujka 2020.

 

RADI SPRIJEČAVANJA ŠIRENJA KORONA VIRUSA (COVID-19) MINISTARTSVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE- UPRAVA ZA KONZULARNE POSLOVE DO DALJNJEGA NEĆE PRIMATI STRANKE RADI LEGALIZACIJE ISPRAVA.

ZAHTJEVI SE MOGU PODNIJETI PUTEM DOSTAVNIH SLUŽBI (NPR. HRVATSKA POŠTA I DR.) NA ADRESU:
MINISTARTSVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA REPUBLIKE HRAVTSKE
UPRAVA ZA KONZULARNE POSLOVE
SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU PRAVU POMOĆ
PETRETIĆEV TRG 2
10 000 ZAGREB

DOKUMENTACIJU ZA KOJU SE TRAŽI LEGALIZACIJA POTREBNO JE DOSTAVITI U IZVORNIKU, PRILOŽITI DOKAZ O UPLATI UPRAVNEPRISTOJBE SUKLADNO VAŽEĆEM ZAKONU tarifnom brojem 56. “Uredbe o tarifi upravnih pristojbi” (“Narodne novine”, broj 8/2017.) upravna pristojba u iznosu od 55,00 kuna za jednu ovjeru.
Iznos pristojbe do 100,00 kuna (jedna ovjera) potrebno je platiti u državnim biljezima, a iznos veći od 100,00 kunauplatom na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske, IBAN: 1210010051863000160;

Za pravne osobe:

  • upisivanjem broja 64 (model) u prvu kućicu uplatnice,
  • upisivanjem broja 5002-721-OIB

npr.

64 1001005-1863000160

 

5002-721-OIB

Za fizičke osobe

  • upisivanjem broja 64 (model) u prvu kućicu uplatnice,
  • upisivanjem broja 5002-721-OIB, u drugo polje uplatnice
    (U slučaju kad predviđeni iznos uplaćuje stranac, potrebno je poslije broja 5002 upisati broj 721- i broj upisa iz knjige ovjera, koju će upisati djelatnik Ministarstva.)

POTREBNO JE NAVESTI ADRESU POŠILJATELJA NA KOJU ĆE SE DOKUMENATCIJA VRATITI.
SVE POTREBNE OBAVIJESTI MOGU SE DOBITI NA BROJEVE TELEFONA (01)- 4599-410 ILI 4599-400
DODATNE OBAVIJESTI NALAZE SE I NA WEB-STRANCI MINISTARSTVA www.mvep.hr – KONZULARNE INFORMACIJE.