Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Predstavljena Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023.

Zagreb, 12. lipnja 2018.

(Hina)

U okviru programa predsjedanja Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe, Vladin Ured za ravnopravnost spolova predstavio je u utorak, 12. lipnja 2018. godine novu Strategiju za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023., koja se od prethodne razlikuje po jednom dodanom cilju - zaštiti prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica  azila.

Iako je, kako je istaknuto, napredak na tom području vidljiv, a pravni status žena u Europi poboljšan tijekom zadnjih desetljeća, još smo daleko od stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca.

Razlike između spolova i strukturne zapreke prisutne su na mnogim područjima te i dalje ograničavaju žene i muškarce na njihove tradicionalne uloge, a žene sputavaju u ostvarivanju njihovih temeljnih prava.

Spor je napredak kada je riječ o sudjelovanju žena u politici, njihovom pristupu pravosuđu i uklanjanju štetnih rodnih stereotipa i seksizama, a nasilje nad ženama i dalje je najizraženiji primjer raspodjele moći između žena i muškaraca.

"U fokusu nove Strategije je sprječavanje i borba protiv rodnih stereotipa i seksizma, nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osiguranje ravnopravnog pristupa žena pravosuđu, postizanje ravnoteže žena i muškaraca u donošenju odluka u političkom i javnom sektoru, zaštita prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila, te uvođenje načela ravnopravnosti spolova u sve javne politike", rekla je ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Helena Štimac Radin.

Migrantice i žene izbjeglice dodatno izložene nasilju

Svi su ciljevi, kazala je, isti kao i u ranijoj Strategiji, samo je pridodan jedan koji se odnosi na zaštitu migrantica. "Migrantice i žene izbjeglice često su izložene nasilju unutar svojih zajednica i slučajevima trgovanja ljudima", upozorila je Štimac Radin.

Potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova i izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora Irena Petrijevčanin Vuksanović naglasila je kako se oko Strategije usuglasilo 47 zemalja članica Vijeća Europe.

"Iako je prethodila polemika u kojoj su zemlje imale različita stajališta, postignuta je suglasnost oko toga kako treba štiti ljudska prava u Europi, kako se boriti protiv diskriminacije i postići ravnopravnost kojoj težimo", kazala je Petrijevčanin Vuksanović.

Nije dovoljno da Hrvatska samo usvaja i implementira dokumente, naglasila je, već je potrebna volja za jednakošću svih u društvu. "Potrebni su stručnjaci rasterećeni političke pripadnosti da govore u hrvatskom javnom prostoru i pridonose podizanju kolektivne svijesti", poručila je.

Državna tajnica za političke poslove u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdravka Bušić poručila je kako je ravnopravnost spolova jedna od važnih odrednica rada hrvatske Vlade. "Naglasak je na uvođenju mjera za smanjivanja nejednakosti na tržištu rada, participiranju u donošenju odluka i borbi protiv nasilja nad ženama", rekla je Bušić.

Bušić se osvrnula i na Istanbulsku konvenciju rekavši kako smo se njezinom ratifikacijom pridružili grupi od 30 zemalja koje su pristupile tom važnom međunarodnom dokumentu.