Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

PMVP Joseph Gene Petrić na sastanku Vijeća za vanjske poslove u trgovinskom formatu

Sofija, 27. veljače 2018.

Pomoćnik ministrice vanjskih i europskih poslova Joseph Gene Petrić sudjelovao  je na sastanku Vijeća za vanjske poslove u trgovinskom formatu u Sofiji 27. veljače 2018. godine.

Prva tema sastanka bila je rezultati i nastavak rada nakon 11. ministarske konferencije Svjetske trgovinske organizacije (WTO) koja se održala u Buenos Airesu od 10.-13. studenog 2017. godine.

Raspravljalo se i o trenutačnom stanju trgovinskih pregovora sa zemljama Mercosura (Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj) i Meksikom, te o mogućim mjerama koje Sjedinjene Američke Države razmatraju uvesti vezano za uvoz čelika i aluminija, a koje bi mogle imati utjecaja i na trgovinsku razmjenu s EU.

Republika Hrvatska je poduprla što skoriji završetak trgovinskih pregovora sa zemljama Mercosura te istaknula važnost zaštite poljoprivrednih proizvoda u EU.