Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Održavanje „1. SEECP seminara za mlade diplomate

Zagreb, 12. lipnja 2017.

U Zagrebu se, u okviru hrvatskog predsjedanja Procesom suradnje u Jugoistočnoj Europi, od 12.–15. lipnja 2017. godine održava „1. SEECP seminar za mlade diplomate“, u organizaciji Diplomatske akademije MVEP RH i Vijeća za regionalnu suradnju (RCC). Seminar su otvorili pomoćnik ministra vanjskih poslova za jugoistočnu Europu Tomislav Lendić i glavni tajnik Vijeća za regionalnu suradnju Goran Svilanović.

Seminar je namijenjen mladim diplomatima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Kosova, Makedonije, Moldove, Rumunjske, Slovenije, Srbije, Turske i Hrvatske, a obuhvatit će teme o europskoj integraciji, vrijednostima regionalne suradnje, globalnim i europskim trendovima, ulozi SEECP-a, aktivnostima RCC-ja, strukturi i politikama EU, ulozi Delegacije i Predstavništva EK u inozemstvu, pregovorima s EU kao i s hrvatskim iskustvom u pregovorima.