Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Zagreb, 25. studenog 2016.

Danas, 25. studenog, obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Unatoč postojanju pravnih i zakonskih mehanizama, nasilje nad ženama i djevojčicama i dalje je jedan od najprisutnijih oblika kršenja ljudskih prava u svijetu i velika prepreka ostvarenju ravnopravnosti spolova, a širom svijeta, jedna od tri žene preživjela je fizičko ili spolno nasilje. Riječ je o kršenju ljudskih prava koje je posljedica diskriminacije, neravnopravnosti i stereotipa. Nasilje se događa na javnim mjestima i u privatnom okruženju, a manifestira se kroz različite oblike, od obiteljskog nasilja i spolnog uznemiravanja i zastrašivanja na radnom mjestu do trgovanja ženama i djevojčicama, genitalnog sakaćenja, ranih i prisilnih brakova i ubojstava iz časti te seksualnog nasilja u sukobima. Njegovo uklanjanje zahtijeva integrirani pristup u razvoju strategija te unaprjeđenju pravnog okvira i praktičnih mjera, uz poseban naglasak na preventivnim mjerama i potpori ženama koje su preživjele nasilje.

Djelovanje na suzbijanju nasilja nad ženama na visokom je mjestu prioriteta u vanjskopolitičkim aktivnostima Republike Hrvatske, koja podupire rezolucije i dokumente Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija o potrebi jačanja napora na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini za uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama. Svoju predanost borbi protiv nasilja nad ženama te promicanju ravnopravnosti spolova i osnaživanju žena i djevojčica, Republika Hrvatska je na vanjskopolitičkom planu potvrdila i svojim predsjedanjem globalnom inicijativom Partnerstvo za jednake budućnosti (Equal Futures Partnership) u 2016. godini.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova svojim djelovanjem u okviru međunarodnih organizacija i bilateralnih odnosa nastoji aktivno pridonositi borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, jačanju njihovih temeljnih ljudskih prava te njihovom gospodarskom i političkom osnaživanju, osobito u post-konfliktnim i tranzicijskim državama. Borba protiv svih oblika nasilja nad ženama i nadalje će biti među prioritetima djelovanja Ministarstva vanjskih i europskih poslova u području ljudskih prava.