Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Hrvatske institucije u provedbi Twinning projekata u državama jugoistočne Europe i europskog susjedstva

21. kolovoza 2018.

Članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji, hrvatske institucije i stručnjaci mogu ravnopravno s ostalim državama članicama EU prenositi svoja znanja i iskustva iz primjene i provedbe pravne stečevine EU putem Twinning instrumenta Europske komisije. Od 2014., Hrvatske su institucije sudjeluju u ukupno 21 twinning projektu u 8 država korisnica (7 u Makedoniji, 2 u Gruziji, 1 u Moldovi, 1 u Albaniji, 2 u BiH, 1 na Kosovu, 2 u Srbiji, 5 u Crnoj Gori), što predstavlja izniman uspjeh za „najmlađu“ dč EU.

Do sad je uspješno završena provedba 8 twinning projekata (1 u Albaniji, 1 u Gruziji, 4 u Makedoniji, 1 u Moldovi i 1 u Srbiji) u kojima su hrvatske institucije sudjelovale u svojstvu mlađeg partnera s drugim dč EU. Twinning light projekt u Srbiji bio je prvi projekt kojeg je jedna hrvatska institucija (Ministarstvo zdravstva) provodila samostalno. Hrvatski stručnjaci u suradnji s partnerima iz drugih država članica EU prenosili su svoja znanja i iskustva iz sljedećih područja: Jačanje kapaciteta za vanjsku reviziju (Albanija); Približavanje normi iz područja civilnog zrakoplovstva pravnoj stečevini EU (Gruzija); Jačanje kapaciteta za EU integracije (Makedonija); Jačanje tijela nadležnih za reviziju (Makedonija); Jačanje vladavine prava (Makedonija); Razvoj i provedba Nacionalnog kvalifikacijskog okvira (Makedonija); Organizacija sustava mapiranja  (Moldova); Jačanje kapaciteta sustava sigurnosti tkiva stanica (Srbija).

Hrvatske institucije trenutno provode ili će do kraja ove godine započeti s provedbom 13 Twinning projekata (2 u Bosni i Hercegovini, 5 u Crnoj Gori, 1 u Gruziji, 1 na Kosovu, 3 u Makedoniji i 1 u Srbiji) u suradnji s drugim državama članicama EU ili samostalno. Područja koja obuhvaćaju spomenuti projekti su: Podrška u području kaznenog progona (BiH); Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju (BiH);  Potpora reguliranju financijskih usluga (Crna Gora); Razvoj kapaciteta za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama (Crna Gora); Jačanje kapaciteta za zaštitu tržišnog natjecanja (Crna Gora); Razvoj kapaciteta za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (Crna Gora); Potpora upravljanju ljudskim resursima u javnom sektoru (Crna Gora); Jačanje treninga u području pravosuđa (Gruzija); Podrška u provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (Kosovo); Jačanje državnog ureda za reviziju (Makedonija); Jačanje mehanizama za suradnju Vlade i civilnog društva (Makedonija); Jačanje kapaciteta narodne banke (Srbija).

Također, hrvatski stručnjaci aktivno sudjeluju u Twinning projektima u Albaniji, BiH, Gruziji, Makedoniji, Srbiji, Ukrajini te na Kosovu u svojstvu kratkoročnih stručnjaka pod okriljem drugih država članica EU.