Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Mjesec: Godina:
Zagreb, 26. veljače 2016.

Govor ministra Kovača u Hrvatskom saboru pod točkom dnevnog reda: Prijedlog Plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2016. godinu

Gospodine Predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici,

dopustite mi da vam predstavim Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2016. godinu.

Sukladno dosadašnjoj dinamici procesa usklađivanja zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, treću godinu zaredom u uvjetima punopravnog članstva u Europskoj uniji, izrađen je Program Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za ovu godinu čiji je sastavni dio Plan usklađivanja zakonodavstva.

Ovaj Plan predstavlja potpunu i pravovremenu informaciju vama, saborskim zastupnicima, o svim zakonodavnim aktivnostima koje Vlada Republike Hrvatske planira tijekom ove godine, a koji proizlaze iz punopravnog članstva u Europskoj uniji te naše obveze daljnjeg preuzimanja pravne stečevine Europske unije u nacionalno zakonodavstvo.

Tijekom pretpristupnog razdoblja Hrvatska je uložila značajne napore u preuzimanju pravne stečevine Europske unije, u čemu je Hrvatski sabor imao jasne zasluge i nezamjenjivu ulogu. Ta uloga je vidljiva i iz činjenice kako je od početka procesa pristupanja do ulaska u Europsku uniju, Hrvatski sabor donio 718 zakona usklađenih s pravnom stečevinom.

Danas, u uvjetima članstva u Europskoj uniji Hrvatska mijenja svoje zakonodavstvo paralelno s drugim državama članicama Europske unije. No isto tako, kao ravnopravni partner za stolom s ostalim državama članicama Hrvatska kroz svoje predstavnike aktivno sudjeluje u pripremi i samoj izradi zakonodavstva Europske unije.

Pri tom je važno istaknuti ključnu ulogu Hrvatskog sabora u tom procesu, koja se očituje kroz tri oblika djelovanja.

Prije svega, ta se uloga Hrvatskog sabora očituje kroz njegovo pravo da neposredno, zajedno s nacionalnim parlamentima drugih država članica provodi  postupak provjere poštovanja načela supsidijarnosti u prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije. To znači da je Sabor od samog početka uključen u postupak donošenja propisa i odluka Europske unije čiji nacrti se izravno dostavljaju Saboru. Hrvatski sabor ima pravo provjere prijedloga akata Europske unije kako bi utvrdio je li u onim područjima u kojima i Unija i države članice dijele nadležnost, zaista potrebno donositi akt na europskoj razini ili se ti ciljevi mogu bolje ostvariti samo nacionalnim zakonodavnim mjerama. To je taj princip supsidijarnosti.

Osim ovog neposrednog sudjelovanja, Hrvatski sabor svoj utjecaj na razvoj zakonodavstva na razini Europske unije ostvaruje i posredno provođenjem nadzora nad djelovanjem Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije, prvenstveno u Vijeću Europske unije, putem razmatranja stajališta Republike Hrvatske o dokumentima Europske unije u cilju što boljeg ostvarivanja i zaštite nacionalnih interesa Republike Hrvatske .

U konačnici,  uloga Hrvatskog sabora očituje se u donošenju nacionalnih zakona kojima se preuzima i osigurava provedba novodonesene pravne stečevine Europske unije. Pravna stečevina je živi organizam, koji se  kontinuirano mijenja i razvija.

Stoga je Vlada RH i ove godine izradila i 11. veljače  usvojila Program Vlade RH za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2016. godinu. Riječ je jednogodišnjem programskom dokumentu koji predstavlja učinkovit instrument za planiranje i praćenje preuzimanja pravne stečevine EU.

Sličan program transpozicije, odnosno prenošenja nove pravne stečevine kojim se provodi redovito godišnje usklađivanje s novom pravnom stečevinom EU imaju i druge države članice EU.

Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2016. godinu sadrži ukupno 75 zakona kojima se preuzima nova pravna stečevina EU, gdje Hrvatska slijedom aktivnog praćenja razvoja pravne stečevine od strane nadležnih tijela državne uprave, mijenja svoje zakonodavstvo. I ove godine ovaj plan zakonodavnih aktivnosti orijentacijski je podijeljen prema kvartalima. Tako u prvom kvartalu Vlada planira uputiti Saboru 29, u drugom 28, u trećem 12 i u četvrtom 6 zakonskih prijedloga koji se usklađuju s pravnom stečevinom EU.

Plan usklađivanja zakonodavstva predstavlja učinkovit instrument koji ujedno ima i preventivni učinak u odnosu na postupke koje Europska komisija može pokrenuti protiv Hrvatske zbog povrede prava Europske unije.

Naime, potrebno je istaknuti važnost pravovremenog preuzimanja pravne stečevine Europske unije jer, u slučaju nepreuzimanja pravne stečevine u nacionalno zakonodavstvo, protiv Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije može biti pokrenut postupak zbog povrede prava EU, a konačni ishod postupka pred Sudom može dovesti do utvrđivanja novčane kazne zbog povrede prava Europske unije.

Napominjem kako u trogodišnjem razdoblju članstva u Europskoj uniji, u području unutarnjeg tržišta Hrvatska ima do sada najbolje rezultate u preuzimanju pravne stečevine EU u odnosu na ostale države članice, na što je ukazala i Europska komisija u Pregledu stanja jedinstvenog tržišta. Ti dobri rezultati svakako su i dio nasljeđa uspješnog procesa usklađivanja zakonodavstva tijekom pretpristupnog razdoblja, no pokazatelj su daljnje predanosti Hrvatske punoj primjeni i provedbi europskih propisa i standarda.

***

Dame i gospodo zastupnici, predstavivši Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije u tekućoj godini, ocjenjujem kako donošenjem ovog dokumenta Hrvatska potvrđuje učinkovito funkcioniranje u uvjetima punopravnog članstva Europske unije kao i promicanje nacionalnih interesa kroz sudjelovanje u kreiranju zajedničkih politika Europske unije.

Važno je također istaknuti kako se kontinuiranim usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije osigurava pravovremena i pravilna primjena preuzetog zakonodavstva, što ima velik utjecaj na svakodnevni život hrvatskih građana u cjelini.

S obzirom na ključnu i nezamjenjivu ulogu Hrvatskog sabora u raspravi i donošenju zakonskih prijedloga, predlaže se Hrvatskome saboru usvajanje ovog Plana usklađivanja zakonodavstva Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za tekuću 2016. godinu.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici.