Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled viznog sustava

Ovdje su dostupne osnovne informacije o viznom sustavu koji vrijedi između Hrvatske i drugih država.

Zbog mogućih promjena svakako se preporučuje prije putovanja zatražiti dodatne obavijesti:

*Prije odlaska na put, obavezno provjerite i preporuke za putovanje, koje možete naći ovdje.

 

VAŽNA OBAVIJEST:

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU. Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku.

Stranci koji su nositelji:

  • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengeskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;
  • vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;
  • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;
  • dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,
  • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Bugarske, taksativno navedene u Prilogu I. Odluke br. 565/2014/EU,
  • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Cipra, taksativno navedene u Prilogu III. Odluke br. 565/2014/EU;
  • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u Prilogu IV. Odluke br. 565/2014/EU;

ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

Tekst Odluke br. 565/2014/EU dostupan je na poveznici:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:157:FULL&from=EN

Državljanima Republike Kosova, koji su nositelji valjanih schengenskih viza s ograničenom područnom valjanošću (LTV vize), za 2 ili više ulazaka, a koje vrijede za sve države članice Schengenskoga prostora osim za Grčku i Španjolsku, nije potrebna dodatna (hrvatska) viza za tranzit ili za ulazak u Hrvatsku i kratkotrajni boravak (do 90 dana).

Rok valjanosti navedenih isprava koje se priznaju kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka na području Hrvatske.

Olakšani ulazak stranaca na snazi je do dana potpune primjene odredaba schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj. 

***

Stranci, kojima je potrebna viza za Hrvatsku, zahtjev za vizu mogu ispuniti i putem internetskih stranica na poveznici crovisa.mvep.hr (dostupan je na hrvatskom, engleskom, ruskom, ukrajinskom, turskom i albanskom jeziku). Nakon ispunjavanja online zahtjeva, potrebno ga je otisnuti i s ostalom propisanom dokumentacijom podnijeti zahtjev za vizu u nadležnom hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu, viznom centru ili posredstvom akreditirane turističke agencije.

***

Zahtjevi za vizu mogu se podnijeti i u VFS viznim centrima u Alžiru, Armeniji, Bjelarus, Egiptu, Filipinima, Gruziji, Indiji, Indoneziji, Jordanu, Kazahstanu, Libanonu, Kataru, Kuvajtu, Maroku, Nigeriji, Južnoj Africi, Omanu, Rusiji, Saudijskoj Arabiji, Tajlandu,Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Ukrajini i Vijetnamu. Dodatne informacije dostupne su za svaku državu u padajućem izborniku Pregleda viznog sustava.

***

Svi upiti u vezi s hrvatskim viznim sustavom mogu se uputiti na e-mail adresu: vize@mvep.hr

SVETI KRISTOFOR I NEVIS
Uspostava diplomatskih odnosa:

DM/KU u RH ili susjednoj/drugoj državi

DM/KU Republike Hrvatske

New York

820 Second Avenue, 19th Fl.
New York, N.Y. 10017
U. S. A.


Tel: 00 1 212 986 1585
Fax: 00 1 212 986 2011

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava

Državljani SVETI KRISTOFOR I NEVIS:

Obična putovnica Ne
Diplomatska/službena putovnica Ne

* Putovnica mora vrijediti još najmanje tri mjeseca nakon datuma planiranog odlaska iz Hrvatske te mora biti izdana u posljednjih 10 godina

Državljani RH:

Obična putovnica Ne
Diplomatska/službena putovnica Ne