Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled viznog sustava

Ovdje su dostupne osnovne informacije o viznom sustavu koji vrijedi između Hrvatske i drugih država/entiteta.

Zbog mogućih promjena svakako se preporučuje prije putovanja zatražiti dodatne obavijesti:

 

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
Uspostava diplomatskih odnosa: 11.8.1992.

DM/KU u RH ili susjednoj/drugoj državi

Zagreb

Ulica Thomasa Jeffersona 2
10 010 Zagreb
HRVATSKA


Tel: +385 1 66 12 200
Fax: +385 1 66 12 371

DM/KU Republike Hrvatske

Washington DC

2343 Massachusetts Ave., NW
Washington DC 20008-2803
U. S. A.


Tel: 00 1 202 588 5899
Fax: 00 1 202 588 8937, 588 8936
Chicago

737 North Michigan Avenue
Suite 1030
Chicago, IL 60611
U.S.A.

Ulaz u garažu:
161 East Chicago Avenue
Chicago, IL 60611


Tel: 001 312 482 9902
Fax: 001 312 482 9987
Los Angeles

11766 Wilshire Boulevard
Suite 1250
Los Angeles CA 90025
U. S. A.


Tel: 001 310 477 1009
Fax: 001 310 477 1866
New Orleans

321 St. Charles Avenue, 10th Floor
New Orleans, LA 70130
U. S. A


Tel: 00 1 504 586 8300, ext. 316
Fax: 00 1 504 586 9911
New York

820 Second Avenue 18th floor
New York, NY, 10017
U. S. A


Tel: 001 212 599 3066
Pittsburgh

100 Delaney Drive
Pittsburgh, PA 15235
U. S. A.


Tel: 00 1 412 843 0380
Fax: 00 1 412 823 1594
Seattle

7547 South Laurel Street
Seattle, WA 98178
U. S. A.


Tel: 00 1 206 772 2968
Fax: 00 1 206 772 3487
Kansas City

1201 W. 64th Terr.
Kansas City, MO, 64113
SAD


Fax: 001 816 333 3317
Houston

3610 Rice Boulevard
Houston, Texas 77005
U.S.A.


Tel: +1-713-444-1442
Fax: +1-713-800-2635
Anchorage

420 L Street, Suite 400
Anchorage, AK 99501
U.S.A.

 

Tel: 001 907-263 6395
Fax: 001 907-263 6345

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava

Državljani SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA:

Obična putovnica Ne
Diplomatska/službena putovnica Ne

* Putovnica mora vrijediti još najmanje tri mjeseca nakon datuma planiranog odlaska iz Hrvatske te mora biti izdana u posljednjih 10 godina

Državljani RH:

Obična putovnica Da
Diplomatska/službena putovnica Da

* Počevši od 18. ožujka 2020. ,Veleposlanstvo SAD u Zagrebu do daljnjeg otkazuje termine za podnošenje zahtjeva za izdavanje neuseljeničkih viza. Nastavit će se zaprimati zahtjevi za izdavanje C1/D (tranzit/članovi posade).
** Hrvatski državljani koji žive i rade u inozemstvu zahtjev za američku vizu mogu podnijeti i u Veleposlanstvu SAD-a u Zagrebu (*nije nužno zahtjev podnijeti u Veleposlanstvu SAD-a prema državi stanovanja).
*** Upute i informacije za B1/B2 vizu, tj. neuseljeničku vizu (non-immigrant visa) za one koji privremeno putuju u SAD poslovno ili turistički, dostupne su na e-letak US B1B2 vize
**** Apliciranje za vizu bez intervjua (IW): Mogućnost apliciranja za vizu bez intervjua omogućuje osobama koje se kvalificiraju da podnesu zahtjev za neuseljeničku vizu ili obnove vizu istog tipa bez dolaska na intervju s konzulom u Veleposlanstvo SAD-a. Više informacija na poveznici: https://hr.usembassy.gov/hr/visas-hr/interview-waived-hr/
***** Informacije o neuseljeničkim vizama za SAD (turističke, poslovne, studenske vize kao i privremene radne dozvole), te informacije o kategoriji vize koja vam je potrebna ovisno o svrsi vašeg putovanja dostupne su na sljedećim poveznicama: https://hr.usembassy.gov/hr/visas-hr/nonimmigrant-visas-hr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLS3v2lSzO508LrZYGYHq43yiHvULfaXNjybr
****** Podnositelj zahtjeva tijekom postupka treba opravdati svrhu i uvjete boravka te dokazati namjeru povratka (obiteljske veze, stabilnost zaposlenja, studentska prava).

VAŽNA OBAVIJEST:

Mjere u cilju suzbijanja i sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19):

Privremeno se, do daljnjega, obustavlja zaprimanje zahtjeva za izdavanje hrvatske kratkotrajne vize u hrvatskim veleposlanstvima/konzulatima.

Obustava zaprimanja zahtjeva ne odnosi se na sljedeće kategorije osoba:

 • članovi obitelji hrvatskih državljana;
 • članovi obitelji građana EGP-a, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenoga Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske;

NAPOMENA:   osobe koje se smatraju članovima obitelji određene su člankom 4. Zakona o državljanima država članica Europskoga gospodarskoga prostora i članovima njihovih obitelji (NN br. 66/19 i 53/20)

 • osobe kojima je odobren privremeni boravak u svrhe iz članka 47. Zakona o strancima, ili im je izdana dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, a za ulazak im je potrebna viza;
 • zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje;
 • prijevoznici robe i drugo prometno osoblje, u mjeri u kojoj je to potrebno;
 • diplomati, policijski službenici u obavljanju njihovih poslova, službe i timovi civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju njihovih funkcija;
 • putnici u tranzitu, pod uvjetom da mogu dokazati mogućnost ulaska u zemlju odredišta;
 • pomorci u tranzitu, što podrazumijeva i pomorce koji u Hrvatsku dolaze radi ukrcaja/iskrcaja;
 • osobe koje putuju zbog školovanja;
 • osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga kao što su:
  • smrtni slučaj u obitelji – sudjelovanje na sprovodu,
  • ozbiljni i hitni zdravstveni razlozi, pod uvjetom da je predočena medicinska dokumentacija i poziv hrvatske zdravstvene ustanove
  • vlasništvo nekretnine u Hrvatskoj, pod uvjetom da je predočen vlasnički list,
  • vlasništvo plovila na vezu u hrvatskoj luci, pod uvjetom da je predočen dokaz o tome.

NAPOMENA: u slučaju ozbiljnog pogoršavanja epidemiološke situacije u određenim trećim zemljama, moguća je privremena potpuna obustava zaprimanja zahtjeva za vizu. U tom slučaju zaprimaju se samo zahtjevi:

 • članova obitelji hrvatskih državljana;
 • članova obitelji građana EGP-a, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenoga Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Molimo zainteresirane da se do daljnjeg sva komunikacija vezano uz pribavljanje potrebnih informacija u vezi s hrvatskim viznim sustavom obavlja putem elektroničke pošte (vize@mvep.hr).

Do daljnjega je dostava i pohrana jamstvenih pisama moguća isključivo poštom (adresa: Služba za vize, Petretićev trg 2 10000 Zagreb).

 

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 22. srpnja 2014., utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU. Svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku.

Stranci koji su nositelji:

 • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengenskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;
 • vize s ograničenom područnom valjanošću (LTV), izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;
 • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;
 • dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Bugarske, taksativno navedene u Prilogu I. Odluke br. 565/2014/EU,
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Cipra, taksativno navedene u Prilogu III. Odluke br. 565/2014/EU;
 • vize, valjane za dva ili više ulazaka, i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u Prilogu IV. Odluke br. 565/2014/EU;

ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravani boravak na području Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

Tekst Odluke br. 565/2014/EU dostupan je na poveznici:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:157:FULL&from=EN

Državljanima Republike Kosova, koji su nositelji valjanih schengenskih viza s ograničenom područnom valjanošću (LTV vize), za 2 ili više ulazaka, a koje vrijede za sve države članice Schengenskoga prostora osim za Španjolsku (-ES), nije potrebna dodatna (hrvatska) viza za tranzit ili za ulazak u Hrvatsku i kratkotrajni boravak (do 90 dana).

Rok valjanosti navedenih isprava koje se priznaju kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka na području Hrvatske.

Putovnica mora vrijediti još najmanje tri mjeseca nakon datuma planiranog odlaska iz Hrvatske te mora biti izdana u posljednjih 10 godina.

Olakšani ulazak stranaca na snazi je do dana potpune primjene odredaba schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj. 

***

Stranci, kojima je potrebna viza za Hrvatsku, obrazac zahtjeva za vizu mogu ispuniti i putem internetskih stranica na poveznici crovisa.mvep.hr (dostupan je na hrvatskom, engleskom, ruskom, ukrajinskom, turskom i albanskom jeziku). Nakon ispunjavanja online zahtjeva, potrebno ga je otisnuti i s ostalom propisanom dokumentacijom podnijeti zahtjev za vizu u nadležnom hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu, viznom centru ili posredstvom akreditirane turističke agencije.

***

Zahtjevi za hrvatsku vizu mogu se podnijeti i u VFS viznim centrima u:

Alžiru - http://www.vfsglobal.com/croatia/algeria/

Armeniji - http://vfsglobal.com/croatia/armenia/

Azerbajdžanu - http://www.vfsglobal.com/croatia/azerbaijan/English/

Bahrein - https://www.vfsglobal.com/Croatia/Bahrain/index.html

Bjelarus - http://www.vfsglobal.com/croatia/belarus/

Egiptu - http://www.vfsglobal.com/croatia/Egypt/

Filipinima -  http://www.vfsglobal.com/croatia/philippines/

Indiji - http://www.vfsglobal.com/Croatia/India/

Indoneziji - http://www.vfsglobal.com/croatia/indonesia/

Jordanu - http://www.vfsglobal.com/croatia/jordan/index.html

Južnoj Africi - http://www.vfsglobal.com/croatia/southAfrica/

Kataru - http://www.vfsglobal.com/croatia/qatar/

Kazahstanu - http://www.vfsglobal.com/croatia/kazakhstan/

Kini - http://www.vfsglobal.cn/croatia/china/English/

Kosovo - http://www.vfsglobal.com/Croatia/Kosovo/

Kuvajtu - http://www.vfsglobal.com/croatia/kuwait/index.html

Libanonu - http://www.vfsglobal.com/croatia/Lebanon/index.html

Maroku - http://www.vfsglobal.com/croatia/morocco/

Mongoliji - http://www.vfsglobal.com/croatia/mongolia/

Nigeriji - http://www.vfsglobal.com/Croatia/Nigeria/

Omanu - http://www.vfsglobal.com/croatia/oman/

Rusiji - http://www.vfsglobal.com/Croatia/russia/English/index.html

Saudijskoj Arabiji -  http://www.vfsglobal.com/croatia/SaudiArabia/index.html

Tajlandu - http://www.vfsglobal.com/croatia/thailand/

Turskoj - http://www.vfsglobal.com/croatia/Turkey/english/index.html

Ujedinjenim Arapskim Emiratima - http://www.vfsglobal.com/croatia/uae/

Ukrajini - http://www.vfsglobal.com/Croatia/Ukraine/english/index.html

Vijetnamu -  http://www.vfsglobal.com/croatia/vietnam/.

 

***

Svi upiti u vezi s hrvatskim viznim sustavom mogu se uputiti na e-mail adresu: vize@mvep.hr