Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pregled viznog sustava

Ovdje su dostupne osnovne informacije o viznom sustavu koji vrijedi između Hrvatske i drugih država.

Zbog mogućih promjena svakako se preporučuje prije putovanja zatražiti dodatne obavijesti:

-  za putovanja stranaca u Hrvatsku:
u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu Hrvatske,

- za putovanja hrvatskih državljana u druge države
u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu te države

 

VAŽNA OBAVIJEST:

NOVO - Od 22. srpnja 2014. dodatna (hrvatska) viza, za tranzit ili za namjeravani boravak u Hrvatskoj koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana, nije potrebna strancima koji su nositelji valjanih schengenskih isprava(*), ili su nositelji vize i dozvole boravka Republike Bugarske, Republike Cipra ili Rumunjske. Rok valjanosti isprava koje se priznaju kao ekvivalentne hrvatskoj vizi mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka u Hrvatskoj.

Od 22. ožujka 2014., hrvatskim državljanima, nositeljima običnih putovnica, više nisu potrebne vize za Ujedinjene Arapske Emirate. Besplatne vize za ulazak u UAE izdaju se po dolasku na granici, i to na rok do 30 dana. Putovnica mora vrijediti još najmanje 3 mjeseca od dana ulaska u UAE.

Ruski, ukrajinski, turski i kosovski državljani, kojima je potrebna viza za Hrvatsku, zahtjev za vizu mogu ispuniti i putem internetskih stranica na poveznici crovisa.mvep.hr. Nakon ispunjavanja online zahtjeva, potrebno ga je otisnuti i s ostalom propisanom dokumentacijom podnijeti zahtjev za vizu u nadležnom hrvatskom veleposlanstvu/viznom centru ili posredstvom akreditirane tursitičke agencije.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 1. siječnja 2014., svim strancima koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, za tranzit ili za ulazak u Hrvatsku i kratkotrajni boravak (do 90 dana) nije potrebna dodatna (hrvatska) viza.

(*) Stranci koji su nositelji:

  • jedinstvene vize (C) koja vrijedi za područje svih država Schengeskoga prostora, valjane za dva ili više ulazaka;
  • vize s ograničenom područnom valjanošću, izdane nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjane za dva ili više ulazaka;
  • dugotrajne vize (D) za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora;
  • dozvole boravka koju je izdala jedna od država članica Schengenskoga prostora,

ne trebaju vizu za tranzit, ili za namjeravane boravke na području Republike Hrvatske koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

Državljanima Republike Kosovo, koji su nositelji valjanih schengenskih viza s ograničenom područnom valjanošću (LTV vize za 2 ili više ulazaka), a koje vrijede za sve države članice Schengenskoga prostora osim za Grčku i Španjolsku, nije potrebna dodatna (hrvatska) viza za tranzit ili za ulazak u Hrvatsku i kratkotrajni boravak (do 90 dana).

Rok valjanosti navedenih schengenskih isprava mora pokrivati trajanje tranzita kroz ili boravak na državnom području Republike Hrvatske.

Olakšani ulazak stranaca na snazi je do dana potpune primjene odredaba schengenske pravne stečevine u Republici Hrvatskoj. 

Svi upiti u vezi s hrvatskim viznim sustavom mogu se uputiti na e-mail adresu: vize@mvep.hr