Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Pristojbe

Naplaćuju se na zahtjev za izdavanje vize, u trenutku podnošenja zahtjeva.

  HRK EUR USD
pristojba za vizu 460,00 60 69
 

Od plaćanja pristojbi na zahtjeve za vizu oslobođeni su:

  • članovi uže obitelji hrvatskog državljanina,
  • članovi obitelji državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske koji putuju s njima ili im se pridružuju,
  • djeca do navršenih 12 godina,
  • nositelji diplomatskih i službenih putovnica koji putuju službeno
  • učenici, studenti, studenti na poslijediplomskim studijima te nastavnici u njihovoj pratnji koji dolaze u svrhu školovanja, studiranja i stručne izobrazbe,
  • gostujući nastavnici i suradnici na visokim učilištima koji sudjeluju u izvođenju studijskih programa,
  • istraživači, koji dolaze u svrhu istraživanja kako je određeno Preporukom br. 2005/761/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005. O olakšanom izdavanju jedinstvenih viza za kratkotrajni boravak od strane država članica za istraživače iz trećih zemalja koji putuju unutar Zajednice u svrhu obavljanja znanstvenog istraživanja,
  • strani istraživači koji se ugošćuju na znanstvenim organizacijama za rad na znanstvenim istraživanjima te koji sudjeluju u izvođenju studijskih programa,
  • predstavnici neprofitnih organizacija u dobi do 25 godina radi sudjelovanja na seminarima, konferencijama, sportskim, kulturnim ili obrazovnim događanjima u organizaciji neprofitnih organizacija.
DRUGE PRISTOJBE HRK EUR USD
za pohranu izvornika jamstvenoga pisma fizičke ili pravne osobe u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, po primjerku 140,00 19 21
na žalbu za odluku od odbijanju, poništenju ili ukidanju vize ili na odluku o dobijanju produljenja i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize 320,00 43 48