Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Dokumentacija uz zahtjev

Viza je odobrenje za:

 • tranzit kroz ili namjeravani boravak na području Hrvatske u trajanju do 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana;
 • tranzit kroz međunarodni tranzitni prostor zračnih luka u Hrvatskoj.

Izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka u svrhu tranzita, turističkog, poslovnog, privatnog ili drugog putovanja.

Rok valjanosti vize ovisi o okolnostima putovanja stranaca u Hrvatsku i ne može biti dulji od pet godina. 

Samo posjedovanje vize nije i jamstvo ulaska u Hrvatsku, nego moraju biti ispunjeni i ostali propisani uvjeti za ulazak stranaca. Na osnovi vize, stranac ne može raditi na području Republike Hrvatske.

Zahtjev za vizu podnosi se prije ulaska u Hrvatsku, u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu. Ako Hrvatska nema veleposlanstva/konzulata u nekoj državi, podnositelj može podnijeti zahtjev i u najbližem hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu.

Zahtjev za vizu podnosi se osobno. Iznimno, u opravdanim slučajevima, podnositelj ne mora osobno podnijeti zahtjev, ali mora osobno pristupiti u veleposlanstvo/konzulat radi izdavanja vize.

Zahtjeve za maloljetnike ili osobe lišene poslovne sposobnosti podnose njihovi zakonski zastupnici.

Zahtjev za vizu podnosi se najranije šest mjeseci, a za pomorce koji obavljaju svoje dužnosti najranije devet mjeseci, prije početka namjeravanoga putovanja te u pravilu najkasnije 15 kalendarskih dana prije početka namjeravanoga putovanja.

Podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju uz zahtjev za vizu:

 • valjanu putnu ispravu:
  • rok valjanosti putne isprave u koju se unosi viza mora biti najmanje tri mjeseca dulji od roka valjanosti vize,
  • putna isprava mora biti izdana u posljednjih 10 godina
  • putna isprava mora sadržavati najmanje dvije prazne stranice za unošenje vize
 • jednu fotografiju u boji veličine 35x45 mm
 • dokaz o valjanom putnom zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o uplaćenoj viznoj pristojbi
 • dokumentaciju kojom dokazuje:
  • svrhu boravka u Hrvatskoj,
  • osigurani smještaj,
  • osigurana sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u treću državu,
  • sredstvo putovanja i namjeru povratka u matičnu zemlju, odnosno mogućnost ulaska u treću zemlju