Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Dokumentacija uz zahtjev

Viza je odobrenje za:

 • tranzit kroz ili namjeravani boravak na području Hrvatske u trajanju do 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana;
 • tranzit kroz međunarodni tranzitni prostor zračnih luka u Hrvatskoj.

Izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka u svrhu tranzita, turističkog, poslovnog, privatnog ili drugog putovanja.

Rok valjanosti vize ovisi o okolnostima putovanja stranaca u Hrvatsku i ne može biti dulji od pet godina. 

Samo posjedovanje vize nije i jamstvo ulaska u Hrvatsku, nego moraju biti ispunjeni i ostali propisani uvjeti za ulazak stranaca. Na osnovi vize, stranac ne može raditi na području Republike Hrvatske.

Zahtjev za vizu podnosi se prije ulaska u Hrvatsku, u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu. Ako Hrvatska nema veleposlanstva/konzulata u nekoj državi, podnositelj može podnijeti zahtjev i u najbližem hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu.

Zahtjev za vizu podnosi se osobno. Iznimno, u opravdanim slučajevima, podnositelj ne mora osobno podnijeti zahtjev, ali mora osobno pristupiti u veleposlanstvo/konzulat radi izdavanja vize.

Zahtjeve za maloljetnike ili osobe lišene poslovne sposobnosti podnose njihovi zakonski zastupnici.

Zahtjev za vizu podnosi se najranije tri mjeseca prije namjeravanog putovanja.

Podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju uz zahtjev za vizu:

 • valjanu putnu ispravu:
  • rok valjanosti putne isprave u koju se unosi viza mora biti najmanje tri mjeseca dulji od roka valjanosti vize,
  • putna isprava mora biti izdana u posljednjih 10 godina
  • putna isprava mora sadržavati najmanje dvije prazne stranice za unošenje vize
 • jednu fotografiju u boji veličine 35x45 mm
 • dokaz o valjanom putnom zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o uplaćenoj viznoj pristojbi
 • dokumentaciju kojom dokazuje:
  • svrhu boravka u Hrvatskoj,
  • osigurani smještaj,
  • osigurana sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u treću državu,
  • sredstvo putovanja i namjeru povratka u matičnu zemlju, odnosno mogućnost ulaska u treću zemlju