Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Dokumentacija uz zahtjev

Viza je odobrenje za tranzit preko područja Republike Hrvatske, ili za ulazak i boravak do tri mjeseca u svakom šestomjesečnom razdoblju od datuma prvog ulaska.

Izdaje se za jedan, dva ili više ulazaka u svrhu tranzita, turističkog, poslovnog, privatnog ili drugog putovanja.

Rok valjanosti ovisi o okolnostima putovanja stranaca u Hrvatsku i ne može biti dulji od pet godina. 

Samo posjedovanje vize nije i jamstvo ulaska u Hrvatsku, već moraju biti ispunjeni i ostali propisani uvjeti za ulazak stranaca. Na osnovi vize, stranac ne može raditi na području Republike Hrvatske.

Stranac je dužan pribaviti vizu prije ulaska u Hrvatsku, u nadležnom veleposlanstvu/konzulatu. Ako Hrvatska nema veleposlanstva/konzulata u nekoj državi, stranac može podnijeti zahtjev i u najbližem hrvatskom veleposlanstvu/konzulatu.

Stranac osobno podnosi zahtjev za vizu . Iznimno, u opravdanim slučajevima, stranac ne mora osobno podnijeti zahtjev, ali mora osobno pristupiti u veleposlanstvo/konzulat radi izdavanja vize.

Zahtjev za maloljetnog stranca ili stranca lišenog poslovne sposobnosti podnosi njegov zakonski zastupnik.

Zahtjev za izdavanje vize podnosi se najranije tri mjeseca prije namjeravanog putovanja.

Uz zahtjev stranac prilaže:

 • valjanu putnu ispravu:
  • rok valjanosti putne isprave u koju se unosi viza mora biti najmanje tri mjeseca dulji od roka valjanosti vize,
  • putna isprava mora biti izdana u posljednjih 10 godina
  • putna isprava mora sadržavati najmanje dvije prazne stranice za unošenje vize
 • jednu fotografiju u boji veličine 35x45 mm
 • dokaz o valjanom putnom zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o uplaćenoj viznoj pristojbi
 • dokumentaciju kojom dokazuje:
  • svrhu boravka u Hrvatskoj,
  • osigurani smještaj,
  • osigurana sredstva za uzdržavanje tijekom boravka u Hrvatskoj i za povratak u matičnu državu ili za putovanje u treću državu,
  • sredstvo putovanja i namjeru povratka u matičnu zemlju, odnosno mogućnost ulaska u treću zemlju