Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Zahtjev za vizu

Zahtjev za vizu podnosi se na obrascu propisanom Dodatkom 1. Pravilniku o vizama ("Narodne novine" broj 7/2013), na snazi od 1. veljače 2013.

Podnositelj zahtjeva ispunjava obrazac latiničnim pismom i velikim tiskanim slovima te ga vlastoručno potpisuje.

Stranac koji je upisan u putnu ispravu stranca koji podnosi zahtjev za izdavanje vize, također podnosi zahtjev za izdavanje vize na propisanom obrascu .

Zahtjev za izdavanje vize za maloljetnog stranca ili stranca lišenog poslovne sposobnosti podnosi i potpisuje njegov zakonski zastupnik.

Obrazac zahtjeva može se otvoriti u PDF obliku (Portable Document Format) i dostupan je na različitim jezicima za ručno ispunjavnje te se može ispuniti i u elektroničkom obliku putem poveznice crovisa.mvep.hr