Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Upozorenja

Srbija

13.9.2021.

PREPORUČUJE SE IZBJEGAVANJE PUTOVANJA KOJA NISU NUŽNA

UVIJETI ULASKA ZA GRAĐANE REPUBLIKE SRBIJE, OSOBLJE STRANIH DIPLOMATSKO-KONZULARNIH MISIJA I UREDA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I STRANIH GRAĐANA S REGULIRANIM BORAVKOM U REPUBLICI SRBIJI

Državljani Republike Srbije, osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i ureda međunarodnih organizacija (uključujući članove njihovih obitelji koji imaju posebne osobne iskaznice, odnosno osobne isprave) i strani državljani kojima je odobren privremeni ili stalni boravak u Republike Srbije po ulasku u Republiku Srbiju trebaju priložiti jedan od sljedećih dokumenata:

 1. Negativni RT-PCR test na prisutnost virusa SARS-CoV-2 ili negativni FIA test brzih antigena ako osoba dolazi iz Sjedinjenih Država , ne stariji od 48 sati od datuma izdavanja (ako postoji kašnjenje u unosu Republike Srbije, što se ne može pripisati krivnji putnika, već je posljedica vanjskog događaja koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili eliminirati - kašnjenje leta, polazak autobusa, vlakova itd., tada test može biti stariji od 72 sata pri ulasku u Republiku Srbiju);
 2. Potvrda o cjelovitom cijepljenju koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova Republike Srbije, odnosno nadležno tijelo strane države u kojoj je osoba cijepljena;
 3. Potvrda o bolesti COVID-19 - potvrda ili druga javna isprava kojom se navodi da je nositelj isprave obolio od bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2, odnosno da je osobi dijagnosticiran virus SARS-CoV-2, pod uvjetom da prvo ispitivanje ne smije biti kraće od 14 dana, niti dulje od šest mjeseci i koje izdaje Zavod za javno zdravstvo osnovan za teritorij Republike Srbije, odnosno nadležno tijelo države s kojom Republika Srbija ima zaključio sporazum ili de facto uzajamnost o priznavanju takvih dokumenata (HRVATSKA, NJEMAČKA, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE, ŠVICARSKA, DANSKA LUKSEMBURG, ŠPANJOLSKA, AUSTRIJA, BUGARSKA, GRČKA, ANDORA, SAN MARINO, SLOVENIJA, TUNIS TURSKA, RUMUNJSKA).

Osobe koje nemaju jedan od gore navedenih dokumenata, tijekom kontrole putovnice, dobivaju pisanu obavijest - zdravstveno upozorenje o obvezi poštivanja mjere karantene kod kuće tijekom 10 dana od dana prelaska državne granice te se upozorava da se prijave nadležnoj klinici COVID ili teritorijalnoj nadležnom zavodu za javno zdravstvo u roku od 24 sata od sata prelaska državne granice (putem elektroničke prijave na elektroničku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs ).

Ova se ograničenja ne odnose na:

 1. Državljani Republike Srbije, osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i ureda međunarodnih organizacija i strani državljani s prebivalištem u Republici Srbiji, koji dolaze iz: Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Sjeverne Makedonije, Mađarske, Republike Hrvatske i Crne Gore;
 2. Osobe iz pograničnog područja koje obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište u pograničnom području Republike Srbije, odnosno pograničnom području susjedne države, i koje su dužne imati dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem prilikom prelaska državna granica za obavljanje poljoprivrednih radova na tom zemljištu, izjava vlasnika poljoprivrednog zemljišta da osoba obavlja poljoprivredne radove na svom zemljištu;
 3. Osobe koje su stanovnici pograničnog područja i koje su zaposlene na teritoriju Republike Srbije, odnosno susjedne države, kojima je poslodavac iz Republike Srbije, odnosno susjedne države, izdao dokument o zaposlenju;
 4. Posada i kabinsko osoblje zrakoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija;
 5. Posada prijevoznog sredstva prilikom obavljanja međunarodnog zračnog, cestovnog, željezničkog i vodenog prometa;
 6.  Humanitarni konvoji ugovoreni diplomacijom;
 7. Maloljetnici za osobe do 12 godina;
 8. Osobe koje su boravile izvan teritorija Republike Srbije manje od 48 sati i imaju negativan RT-PCR test na prisutnost virusa SARS-CoV-2 izdan od referentnog laboratorija u Republici Srbiji ne starijeg od 48 sati prije prvog napuštanja Republike Srbije.

UVJETI ULASKA ZA STRANE GRAĐANE

Strani državljani mogu ući u Republiku Srbiju pod uvjetom da posjeduju jedan od sljedećih dokumenata:

 1. Negativni RT-PCR test na prisutnost virusa SARS-CoV-2 ili negativni FIA test brzih antigena ako osoba dolazi iz Sjedinjenih Država , ne stariji od 48 sati od datuma izdavanja (ako postoji kašnjenje u unosu Republike Srbije, što se ne može pripisati krivnji putnika, već je posljedica vanjskog događaja koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili eliminirati - kašnjenje leta, polazak autobusa, vlakova itd., tada test može biti stariji od 72 sata pri ulasku u Republiku Srbiju);
 2. Potvrda o cjelovitom cijepljenju koju je izdala Republika Srbija, odnosno strana država s kojom je Republika Srbija sklopila sporazum o priznavanju cijepljenja (GRČKA, MAĐARSKA, RUMUNIJA, SLOVENIJA *, TURSKA, UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI, ČEŠKA, INDIJA) ili za koje postoji de facto uzajamnost u cijepljenju priznavanjem (HRVATSKA, SLOVAČKA, GRUZIJA, EGIPT, MAROKO, CIPAR, LIBANON, MOLDAVIJA, SAN MARINO, TUNIS, ARMENIJA, NJEMAČKA);
 3. Potvrda o bolesti COVID-19 - potvrda ili druga javna isprava kojom se navodi da je imatelj isprave obolio od bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2, odnosno da je osobi dijagnosticiran virus SARS-CoV-2, pod uvjetom da prvi test ne može proći kraće od 14 dana, niti dulje od šest mjeseci, a izdao ga je Zavod za javno zdravstvo osnovan za teritorij Republike Srbije, odnosno nadležno tijelo države s kojom Republika Srbija ima zaključili sporazum ili de facto uzajamnost o priznavanju takvih dokumenata. (HRVATSKA, NJEMAČKA, SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE, ŠVAJCARSKA, DANSKA, LUKSEMBURG, ŠPANJOLSKA, AUSTRIJA, BUGARSKA, GRČKA, ANDORA, SAN MARINO, SLOVENIJA, TUNIZIJA, TURSKA, RUMUNIJA).

* Uz potvrde o cijepljenju priznaju se svi testovi na prisutnost virusa Sars-CoV-2 (PCR ili HAGT test, ne stariji od 48 sati). Državljani Republike Slovenije koji su zaraženi COVID-19 (1. koji nisu primili više od 180 dana od zaraze virusom COVID-19; 2. koji su primili prvu dozu COVID-19 cjepiva u roku od najviše od osam mjeseci nakon zaraze) je ulazak u Republiku Srbiju s potvrdom o bolesti. Također, maloljetnicima do 15 godina dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju bez karantene, odnosno potvrde negativnog testa na prisutnost virusa SARS-CoV-2 ako putuju u pratnji članova uže obitelji koji ispunjavaju uvjet za ulazak u zemlju bez karantene.

Ova se ograničenja ne odnose na:

 1. Državljani Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Mađarske, Republike Sjeverne Makedonije i Crne Gore , prilikom ulaska u Republiku Srbiju iz onih država čiji su državljani;
 2. Osobama koje nisu državljani Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Mađarske, Republike Sjeverne Makedonije i Crne Gore i kojima je odobren privremeni boravak ili prebivalište u tim zemljama , dozvoljen je ulazak u Republiku Srbija je pod uvjetom da u roku od 48 sati od prelaska državne granice podnese teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravstvo negativni RT-PCR test ili test antigena na prisutnost virusa SARS-CoV-2, koji je izdao referentni laboratorij Republike Srbije;
 3. Strani državljani u tranzitu kroz Republiku Srbiju - razdoblje ne duže od 12 sati od trenutka ulaska na teritorij Republike Srbije;
 4. Posada i kabinska posada zrakoplova čije je krajnje odredište Republika Srbija ili koji su u tranzitu, odnosno prijevozu kroz međunarodne zračne luke Republike Srbije;
 5. Maloljetnici mlađi od 12 godina;
 6. Pripadnici stranih vojnih, policijskih i drugih sigurnosnih službi koji su u tranzitu preko teritorija Republike Srbije ili dolaze u Republiku Srbiju radi obavljanja službenih zadataka uz prethodnu najavu;
 7. Državljani Republike Hrvatske koji su redovni ili izvanredni studenti na visokim učilištima u Republici Srbiji, a svoj status dokazuju javnom ispravom koju je izdalo visoko učilište Republike Srbije - studentska knjiga ( indeks);
 8. Posade teretnih motornih vozila tokom međunarodnog cestovnog prijevoza, za preuzimanje ili istovar robe ili za prijevoz osoba u ili kroz Republiku Srbiju, posade teretnih brodova koji prevoze robu do jedne od domaćih luka za vrijeme međunarodnog vodenog transporta; autobusne posade u redovnom i međunarodnom prijevozu putnika, kako u tranzitu, tako i u slučaju kada je krajnje ili odlazno odredište Republika Srbija; posade željezničkih vozila i osoblje vlakova tijekom obavljanja međunarodnog prijevoza u željezničkom prometu; posade zrakoplova koji obavljaju međunarodni zračni prijevoz i posade, osoblje i pratnja humanitarnih konvoja ugovorenih diplomatskim kanalima;
 9. Državljani susjednih zemalja iz pograničnog područja koji obavljaju poljoprivredne radove i imaju poljoprivredno zemljište na teritoriji Republike Srbije, a koji su dužni imati dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta za obavljanje poljoprivrednih poslova na tom zemljištu poljoprivredni radovi na njegovom zemljištu, podložni uzajamnosti;
 10. Državljani susjednih država koji su stanovnici pograničnog područja i koji su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, kojima je poslodavac iz Republike Srbije izdao dokument o zaposlenju, pod uvjetom uzajamnosti.

VAŽNO

Maloljetnici (domaći ili strani državljani) u dobi od 12 do 18 godina mogu u Republiku Srbiju ući bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativnog FIA testa za brzi antigen, ili bez potvrde o cijepljenju ili potvrda o bolestima, ako u roku od 48 sati od trenutka prelaska državne granice, podnese teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravstvo u Republici Srbiji RT-PCR test ili test antigena na prisutnost virusa SARS-CoV-2, izdata referentnog laboratorija Republike Srbije.

 ULAZAK U SRBIJU IZ POSLOVNIH RAZLOGA 

Domaći i strani državljani koji ulaze u Republiku Srbiju iz poslovnih razloga, uz prethodnu najavu Privredne komore Srbije, smiju ući u Republiku Srbiju pod uvjetom da podnesu negativni RT-PCR test ili antigen Privrednoj komori Srbije u roku od 24 sata prelaska državne granice, test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, koji je izdao referentni laboratorij Republike Srbije.

Privredna komora Srbije dostavit će najavu prelaska državne granice bez odgađanja Ministarstvu unutarnjih poslova - Upravi granične policije, a najkasnije 24 sata prije očekivanog prelaska državne granice.

Ako se negativni RT-PCR test ili test antigena na prisutnost virusa SARS-CoV-2 ne dostave u roku od 24 sata od prelaska državne granice ili ako je test pozitivan na prisustvo virusa SARS-CoV-2, srpska Gospodarska komora će bez odgađanja obavijestiti teritorijalno nadležni zavod za javno zdravstvo.

 

NADLEŽNI DKP RH:
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Srbiji
tel: +381 11 36 79 150, 36 79 151
fax: +381 11 36 10 032, 36 21 026

Kneza Miloša 62
11000 Beograd
SRBIJA


Pratite službenu stranicu Vlade RH za pravodobne i točne informacije o koronavirusu.

https://www.koronavirus.hr/

Preporučamo praćenje razvoja širenja zaraze te pridržavanje preporuka HZJZ-a i WHO-a.

Informacije dostupne na poveznicama:

https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

https://www.who.int/

Odluka o putovanju u inozemstvo u području je osobne odgovornosti svakog pojedinca. Preporuke za putovanja kao i upozorenja pri putovanjima u inozemstvo objavljena na javnim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske savjetodavne su naravi. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja nastane hrvatskim državljanima prilikom putovanja u inozemstvo. Zbog učestalih promjena okolnosti kao i uvjeta ulaska ili boravka u drugim državama preporučuje se, prije putovanja, kontaktirati veleposlanstvo odnosno konzularni ured države odredišta.
 

SAVJETI ZA SIGURNIJE PUTOVANJE:

 1. Provjeriti kakvo je sigurnosno stanje u zemlji u koju putujete (stranice ministarstva).
 2. Provjerite je li potrebna viza za državu u koju putujete i koji je postupak izdavanja. Hrvatski državljani koji privremeno ili stalno borave i rade izvan Republike Hrvatske, vize za treće zemlje mogu ishoditi u nadležnim veleposlanstvima trećih zemalja za koju traže vizu prema mjestu privremenog ili stalnog boravka u inozemstvu. Ukoliko državljanin Republike Hrvatske živi i radi u npr. SR Njemačkoj, zahtjev za vizu npr. Sjedinjenih Američkih Država može predati u Veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država u SR Njemačkoj. Prije podnošenja zahtjeva za vizu, nužno je prikupiti obavijesti o samom postupku podnošenja zahtjeva za vizu, s ciljem osiguravanja visokog stupanja vjerojatnosti izdavanja vize od strane nadležnog tijela treće zemlje za koju se traži viza.
 3. Provjeriti valjanost putovnice (u pojedine države hrvatski državljani mogu putovati s valjanom osobnom iskaznicom, međutim pojedine države zahtijevaju da putovnica vrijedi još 3 - 6 mjeseci nakon ulaska. Preporučujemo da fotokopirate putovnicu / osobnu iskaznicu. Fotokopija će olakšati i ubrzati izradu putnog lista u slučaju gubitka ili krađe putovnice.
 4. Provjerite koje je hrvatsko veleposlanstvo nadležno za državu u koju putujete (ispišite adresu i brojeve telefona).
 5. Provjerite informacije o sigurnosti zračnog prometa na  https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en  i http://www.iata.org/whatwedo/safety/pages/index.aspx
 6. Prikupite obavijesti o uvjetima zdravstvenog osiguranja tijekom boravka u inozemstvu na stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO,  www.hzzo.hr).
 7. Zdravstveni rizici i cijepljenje - napominjemo kako informacije vezane uz koronavirus COVID možete pratiti i na web stranici https://civilna-zastita.gov.hr/
  kao i na društvenim mrežama https://twitter.com/RavnateljstvoCZ
  i https://www.facebook.com/Ravnateljstvo-civilne-za%C5%A1tite-MUP-RH-112341947028373/
  - preporučujemo da se zbog bolesti uzrokovane virusom COVID 19, ptičje gripe, virusa gripe A (H1N1), SARS-a, ebole, malarije, virusnog meningitisa te ostalih sličnih bolesti prije putovanja detaljnije informirate na web stranicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, www.who.int), a na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (http://www.hzjz.hr/) informirajte se o mogućnostima cijepljenja prije odlaska u inozemstvo.
 8. Provjerite koje su valute sredstvo plaćanja u pojedinim zemljama, je li moguće plaćanje kreditnom karticom te koliki vam je minimalni iznos novca potreban za boravak.
 9. O putovanju obavijestite rođake i prijatelje, a korisno je ostaviti i kontakte osobe (član obitelji, prijatelj,..) u Hrvatskoj kojoj se možemo obratiti u slučaju potrebe. U slučaju da putujete u daleke države i sigurnosno rizična područja, možete dostaviti i plan puta na: konzularni.poslovi@mvep.hr kako bi Vas djelatnici Veleposlanstva mogli kontaktirati u slučaju potrebe, preporučujemo da navedete:
  • Ime i prezime, broj mobitela ili telefona na kojem ćete biti dostupni tijekom boravka u inozemstvu.
  • Informaciju putujete li preko turističke agencije, u vlastitoj organizaciji ili na neki treći način.
  • Mjesto i vrijeme boravka.
  • Hotel ili neki drugi smještaj u kojem ćete boraviti.
  • Neku drugu informaciju za koju smatrate da bi mogla biti od koristi našim djelatnicima u slučaju potrebe pružanja konzularne pomoći.
 10. Poštujte zakone i običaje zemlje u koju putujete, a prilikom boravka u islamskim državama poštujte lokalne običaje odijevanja i ponašanja. Napominjemo kako su u pojedinim državama na snazi zakoni koji predviđaju dugogodišnju kaznu zatvora i smrtnu kaznu za posjedovanje narkotika i drugih zabranjenih supstancija.
 11. Pazite na sebe i vodite računa o vlastitoj sigurnosti.

KORISNO JE ZNATI:

Hrvatski državljani, osim s valjanom putovnicom, mogu ulaziti i s valjanom osobnom iskaznicom (izdanom nakon 1. siječnja 2003.) u sve države članice Europske unije, Europskoga gospodarskoga prostora i Švicarsku te u Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju, Moldovu i Srbiju.

Za putovanja u ostale države potrebno je imati valjanu putovnicu te provjeriti je li za ulazak u određenu državu potrebna i viza (detaljne informacije možete pronaći u izborniku na vrhu stranice ili se možete obratiti na vize@mvep.hr). 

OPĆE NAPOMENE:

Opasnost od terorizma je globalna. Dosadašnji teroristički napadi bili su izvedeni na mjestima na kojima se okuplja veći broj ljudi (zračne luke i željezničke postaje, turistička središta, vjerska okupljališta, tržnice…) i u njima je bilo mnogo civilnih žrtava. Savjetujemo da prije putovanja potražite informacije o trenutnoj situaciji u zemlji u koju putujete iz svih dostupnih izvora.

O svim sumnjivim pojavama (prtljaga bez nadzora na kolodvoru, u zračnoj luci, sumnjivo ponašanje i sl.) obavijestite policiju. 

EVIDENCIJA PRELASKA DRŽAVNE GRANICE DRUGE DRŽAVE:

Prilikom ulaska na područje druge države, može postojati obveza evidentiranja ulaska od strane nadležnih tijela za obavljanje granične kontrole – u putnu ispravu unosi se ulazni štambilj, s naznakom graničnoga prijelaza i datuma ulaska. Propuštanje evidentiranja ulaska može za posljedicu imati visoke novčane kazne i zabrane ulaska na područje pojedine države.

POSEBNA PREPORUKA:

Hrvatskim državljanima koji planiraju putovanje na područje Kariba, Južne, Srednje i Sjeverne Amerike te na ostale kontinente, ukazujemo na porast zabilježenih slučajeva virusa Zika. Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti, Zika virus je zabilježen dosada u više od šezdeset zemalja i područja na nekoliko kontinenata, a zabilježeni su i slučajevi lokalnog prijenosa na Floridi (na području Miami-Dade i Broward), SAD. Virus Zika prenosi komarac iz obitelji Aedes, a važno je napomenuti da se virus Zika ne prenosi zrakom (kašljanje, kihanje i sl.) ili uobičajenim kontaktima (rukovanje, zagrljaj, poljubac, zajedničkim predmetima i sl.). U većini slučajeva, 60 do 80%, osobe zaražene Zika virusom nemaju nikakve simptome bolesti. Samo manji broj zaraženih ima nespecifične simptome i to najčešće: povišenu temperaturu, osip, bolove u mišićima i zglobovima, konjunktivitis (upala sluznice oka – „crvene oči“) i glavobolju. Bolest obično traje 2 do 7 dana i u pravilu prolazi spontano bez težih komplikacija i smrtnih ishoda. Liječenje je simptomatsko i sastoji se od nadoknade tekućine, te primjene lijekova za sniženje temperature, smanjenje bolova, odnosno ublažavanje svrbeža koji prati osip. Znanstveno je dokazana povezanost Zika virusne bolesti tijekom prvog i drugog trimestra trudnoće s povećanim rizikom neželjenih ishoda trudnoća poput pojave malformacija središnjeg živčanog sustava novorođenčadi (kao što su mikrocefalije), spontanih pobačaja ili prijevremenih porođaja kod žena koje su tijekom trudnoće bile zaražene virusom Zika. Virusnu infekciju Zika treba smatrati rizikom tijekom cijelog razdoblja trudnoće. Prije odluke i odlaska u rizična područja,  preporučuju se prethodne konzultacije s liječnikom te pravovremeno i sveobuhvatno informiranje, naročito ako se radi o trudnicama ili ženama koje planiraju skoru trudnoću i osobama s težim kroničnim bolestima (kao npr. poremećaj imunološkog sustava i dr.). Trudnicama i ženama koje planiraju trudnoću preporučuje se odgoda puta, ako on nije nužan. Ako odgoda puta nije moguća, važno je tijekom cijelog boravka, strogo provoditi mjere osobne zaštite od uboda komaraca: upotrebljavati repelente, nositi odjeću dugih rukava i nogavica, boraviti u klimatiziranim prostorima ili koristiti zaštitne mreže. Komarci koji prenose virus Zika aktivni su cijeli dan, a naročito od izlaska do zalaska sunca. Hrvatskim državljanima koji borave u navedenim područjima preporučuje se pridržavanje pojačanih mjera opreza i primjena mjera zaštite od uboda komaraca. Za više informacija o virusu Zika i prevenciji, preporučujemo konzultirati Hrvatski zavod za javno zdravstvo (http://www.hzjz.hr/novosti/infekcija-virusom-zika/).