Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

Opće informacije

 

Dokumenti za putovanja:

Za hrvatske državljane: od 1. srpnja 2013. hrvatski državljani, osim s valjanom putovnicom, i s valjanom osobnom iskaznicom (izdanom nakon 1.1.2003.) mogu ulaziti u sve države članice Europske unije (također i u Lihtenštajn i Norvešku) te u Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i Srbiju.

Za putovanja u ostale države potrebno je imati valjanu putovnicu te provjeriti je li za ulazak u određenu državu potrebna i viza (detaljne informacije možete pronaći u izborniku na vrhu stranice ili se možete obratiti na vize@mvep.hr)

Za strane državljane: od 1. travnja 2013. vizni sustav Republike Hrvatske potpuno je usklađen s viznom politikom Europske unije. Odlukom Vlade Republike Hrvatske utvrđena je primjena Odluke br. 565/2014/EU kojom svi stranci koji su nositelji valjanih schengenskih isprava, kao i oni koji su nositelji viza i dozvola boravka Bugarske, Cipra i Rumunjske, ne trebaju dodatnu (hrvatsku) vizu za Hrvatsku. Dodatne informacije dostupne su pod Vize.

Putna isprava s kojom stranac dolazi u Hrvatsku mora vrijediti najmanje tri mjeseca od dana planiranog odlaska iz Hrvatske i treba biti izdana unutar prethodnih 10 godina (npr. stranac koji u Hrvatskoj boravi do 26.07.2013 mora imati putovnicu koja vrijedi najmanje do 27.10.2013.). Navedena informacija ne odnosi se na državljane EU/EGP čije isprave za ulazak u Hrvatsku (putovnica ili osobna iskaznica) moraju biti valjane za vrijeme boravka i izlaska iz Hrvatske.

 

OPĆE NAPOMENE:

Opasnost od terorizma je globalna. Dosadašnji teroristički napadi bili su izvedeni na mjestima na kojima se okuplja veći broj ljudi (zračne luke i željezničke postaje, turistička središta, vjerska okupljališta, tržnice…) i u njima je bilo mnogo civilnih žrtava.

Savjetujemo da prije putovanja potražite informacije o trenutnoj situaciji u zemlji u koju putujete iz svih dostupnih izvora.

O svim sumnjivim pojavama (prtljaga bez nadzora na kolodvoru, u zračnoj luci, sumnjivo ponašanje i sl.) obavijestite policiju.

 

EVIDENCIJA PRELASKA DRŽAVNE GRANICE DRUGE DRŽAVE

Prilikom ulaska na područje druge države, može postojati obveza evidentiranja ulaska od strane nadležnih tijela za obavljanje granične kontrole – u putnu ispravu unosi se ulazni štambilj, s naznakom graničnoga prijelaza i datuma ulaska. Propuštanje evidentiranja ulaska može za posljedicu imati visoke novčane kazne i zabrane ulaska na područje pojedine države.