Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

URED DRŽAVNOG TAJNIKA ZA POLITIČKE POSLOVE

Frano Matušić, državni tajnik
ured.drzavnog.tajnika@mvep.hr
Telefon 01/4569-806; 01/4569-943
Fax 01/4569-920