Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

UPRAVA ZA POLITIČKE POSLOVE


SEKTOR ZA SJEVERNU, SREDNJU I JUŽNU AMERIKU
mr. sc. Mirna Vlašić Feketija, načelnica Sektora
Kontakt: 4569 896
E-mail: 

SLUŽBA ZA SJEVERNU AMERIKU
Andreja Antolić, voditeljica Službe
Kontakt: 4561 857.
E-mail: sjeverna.amerika@mvep.hr

SLUŽBA ZA LATINSKU AMERIKU I KARIBE
Boris Bartulin, voditelj Službe
Kontakt: 4597 473
E-mail: latin-am.karibi@mvep.hr

SEKTOR ZA EUROAZIJU I OCEANIJU
Dunja Sičaja, načelnica Sektora
Kontakt: 4597 725
E-mail: bilaterala@mvep.hr

SLUŽBA ZA EUROAZIJU
Željko Mišura, voditelj Službe
Kontakt: 4896 362
E-mail:

SLUŽBA ZA ISTOČNO PARTNERSTVO
Mihaela Vasilj Kasabašić, voditeljica Službe
Kontakt: 4897 747
E-mail: 

SLUŽBA ZA  AZIJU I OCEANIJU

Kontakt: 4597 435
E-mail: azija.oceanija@mvep.hr

SEKTOR ZA AFRIKU I BLISKI ISTOK
Mihaela Barić, načelnica Sektora
Kontakt: 4561 205
E-mail: afrika.bl-istok@mvep.hr

SLUŽBA ZA BLISKI ISTOK, SJEVERNU AFRIKU I PERZIJSKI ZALJEV
Enisa Karamarko, voditeljica Službe
Kontakt: 4569 906

SLUŽBA ZA SUBSAHARSKU AFRIKU
Aleksandra Kundid, voditeljica Službe
Kontakt: 4569 878

SEKTOR ZA VANJSKU,SIGURNOSNU I OBRAMBENU POLITIKU EU
mr. sc. Ivana Noršić, načelnica Sektora
Kontakt: 4598 038
E-mail: zvsp.zsop@mvep.hr

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKU VANJSKU I SIGURNOSNU POLITIKU EU
Ivana Skračić, voditeljica Službe

SLUŽBA ZA SIGURNOSNU I OBRAMBENU POLITIKU EU
Marijan Horvat, voditelj Službe
Kontakt: