Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

UPRAVA ZA MULTILATERALU I GLOBALNA PITANJA


SEKTOR ZA NATO I MEĐUNARODNU SIGURNOST
Kristina Lahovski, v.d. načelnica Sektora
Kontakt: 4569 905
sektor.nato@mvep.hr

SLUŽBA ZA NATO
Duje Ančić, v.d. voditelja Službe
Kontakt: 4597 401
E-mail: nato@mvep.hr

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SIGURNOST
Jasna Čunko, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 074
E-mail: medunarodna.sigurnost@mvep.hr

SLUŽBA ZA MIROVNE MISIJE I OPERACIJE
Maja Drmač, v.d. voditeljice Službe
Kontakt: 4597-776
E-mail: mirovne@mvep.hr

SEKTOR ZA UN I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE
Damir Župan, načelnik Sektora
Kontakt: 4569 880
E-mail: sektor.un@mvep.hr

SLUŽBA ZA UN
Tihomir Lulić, voditelj Službe
Kontakt: 4569 926
E-mail: un@mvep.hr

SLUŽBA ZA LJUDSKA PRAVA
Duška Paravić, voditeljica Službe
Kontakt: 4569 919
E-mail: ljudska.prava@mvep.hr

SLUŽBA ZA REGIONALNE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I INICIJATIVE
Vesna Baus, v.d. voditeljica Službe
Kontakt: 4569 266
E-mail: sluzba.rmoi@mvep.hr

SLUŽBA ZA GLOBALNA PITANJA
mr. sc. Mirta Mandić, voditeljica Službe
Kontakt: 4569 825
E-mail: global@mvep.hr