Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

UPRAVA ZA MEĐUNARODNOPRAVNE POSLOVE


SEKTOR ZA EUROPSKO PRAVO
Gordana Vidović Mesarek, načelnica Sektora
Kontakt: 4896 393
E-mail: europsko.pravo@mvep.hr

SLUŽBA ZA KOORDINACIJU PREUZIMANJA PRAVNE STEČEVINE EU I NOTIFIKACIJU
Davorka Borić, voditeljica Službe
Kontakt: 4597 410
E-mail: pravna.stecevina@mvep.hr

SLUŽBA ZA PRAVO EU I KOORDINACIJU POSTUPAKA ZBOG POVREDE PRAVA EU
Borna Domitrović, voditelj Službe
Kontakt: 4561 234
E-mail: pravo.eu@mvep.hr

SLUŽBA ZA ZASTUPANJE RH PRED SUDOM EU
, voditelj Službe
Kontakt:
E-mail:

SEKTOR ZA MEĐUNARODNO PRAVO
Anamarija Valković, načelnica Sektora
Kontakt: 4569 859
E-mail: smp@mvep.hr

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO I MEĐUNARODNOPRAVNA PITANJA EU
Mladen Bručić Matić, voditelj Službe
Kontakt:
E-mail: Medjunarodno.pravo.EU@mvep.hr

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE UGOVORE
Snježana Novak Markota, voditeljica Službe
Kontakt: 4597 753
E-mail: medjunarodni.ugovori@mvep.hr

SLUŽBA ZA GRANICE
Zoran Bradić, voditelj Službe
Kontakt: 4597 769
E-mail: granice@mvep.hr

SEKTOR ZA EU DOKUMENTACIJU
Ana Rošić, načelnica Sektora
Kontakt: 4599 339
E-mail: sektor.prevodjenje@mvep.hr

SLUŽBA ZA HRVATSKU INAČICU AKATA PRAVNE STEČEVINE
Marija Kaluđer, voditeljica Službe
Kontakt: 4599 239
E-mail: sektor.prevodjenje@mvep.hr

SLUŽBA ZA JEZIČNO-PRAVNA PITANJA I PREVOĐENJE
Višnja Barbir, voditeljica Službe
Kontakt: 4599 289
E-mail: sektor.prevodjenje@mvep.hr