Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

UPRAVA ZA JUGOISTOČNU EUROPU


SEKTOR ZA JUGOISTOČNU EUROPU I PROCES PROŠIRENJA EU
Matija Očurščak, načelnik Sektora
Kontakt: 4896 371
E-mail: sluzbaregsur@mvep.hr

SLUŽBA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Antun Herceg, voditelj Službe
Kontakt: 4569 817
E-mail:

SLUŽBA ZA ALBANIJU, KOSOVO I SJEVERNU MAKEDONIJU
Tomislav Perić, voditelj Službe

SLUŽBA ZA CRNU GORU, SRBIJU I TURSKU
mr. sc. Jadranka Bošnjak, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 069
E-mail:

SEKTOR ZA REGIONALNU SURADNJU I POTPORU
Sanja Puljizević Macan, načelnica Sektora
Kontakt: 4569 925
E-mail: regionalna.suradnja@mvep.hr

SLUŽBA ZA REGIONALNU SURADNJU
dr. sc. Lada Glavaš Kovačić, voditeljica Službe
Kontakt: 4597 412
E-mail: sluzbaregsur@mvep.hr

SLUŽBA ZA PRIJENOS ZNANJA
Dubravka Smolić Vlaić, voditeljica Službe
Kontakt: 4598-143
E-mail: dubravka.smolic@mvep.hr