Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

UPRAVA ZA JUGOISTOČNU EUROPU I PROŠIRENJE EU


SEKTOR ZA JUGOISTOČNU EUROPU I PROCES PROŠIRENJA EU
Matija Očurščak, načelnik Sektora
Kontakt: 4896 371
E-mail: jugoistocna.europa@mvep.hr

SLUŽBA ZA KANDIDATE I POTENCIJALNE KANDIDATE ZA EU
Antun Herceg, voditelj Službe
Kontakt: 4569 817
E-mail:

SLUŽBA ZA DRŽAVE U PRISTUPNIM PREGOVORIMA S EU
mr. sc. Jadranka Bošnjak, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 069
E-mail:

SEKTOR ZA REGIONALNU SURADNJU I POTPORU
Vesna Terzić, načelnica Sektora
Kontakt: 4597 412
E-mail: regionalna.suradnja@mvep.hr

SLUŽBA ZA REGIONALNU SURADNJU
Sanja Puljizević Macan, voditeljica Službe
Kontakt: 4569 925
E-mail: sluzba.reg-suradnja@mvep.hr

SLUŽBA ZA PRIJENOS ZNANJA
Dubravka Smolić Vlaić, voditeljica Službe
Kontakt: 4598-143
E-mail: dubravka.smolic@mvep.hr