Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

UPRAVA ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST


SEKTOR ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST

Kontakt: 01/4569 891  
Fax: 01/4569 987
E-mail: informacijska.sigurnost@mvep.hr

SLUŽBA ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST I CERTIFIKATE
Mario Oreški, voditelj službe u službi vanjskih poslova
    
REGISTAR EU I NATO DOKUMENATA
Alen Perkovac, voditelj službe u službi vanjskih poslova

SLUŽBA ZA KRIPTO-KOMUNIKACIJU I DIPLOMATSKU POŠTU
Dario Grgurev, voditelj Službe

SLUŽBA ZA FIZIČKU I TEHNIČKU ZAŠTITU
Ivica Budimir, voditelj Službe

SLUŽBA ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA
Krunoslav Bajzec, voditelj Službe

SEKTOR ZA INFORMATIKU I TELEKOMUNIKACIJE
Petar Barišić, načelnik Sektora
Kontakt: 01/4569 891  
Fax: 01/4569 987
E-mail: informacijska.sigurnost@mvep.hr

SLUŽBA ZA RAČUNALNE MREŽE I SISTEMSKU PODRŠKU
Boris Breznik, voditelj Službe

SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU
Stanko Kraljević, voditelj Službe

SLUŽBA ZA APLIKATIVNU PODRŠKU
Siniša Metelko, voditelj Službe

SLUŽBA ZA TELEKOMUNIKACIJE
Vanja Papuga, voditelj Službe