Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

UPRAVA ZA GOSPODARSKE POSLOVE I RAZVOJNU SURADNJU


SEKTOR ZA GOSPODARSKE ODNOSE
Jasmin Devlić, načelnik Sektora
Kontakt: 4597 446
E-mail: gospodarska.bilaterala@mvep.hr

SLUŽBA ZA GOSPODARSKU BILATERALU
E-mail: gospodarska.bilaterala@mvep.hr

SLUŽBA ZA GOSPODARSKU MULTILATERALU
Sandra Luetić, voditeljica Službe
Kontakt: 6444 604
E-mail: sluzba.g-multilaterala@mvep.hr

SEKTOR ZA TRGOVINSKU I INVESTICIJSKU POLITIKU
Irena Alajbeg, načelnica Sektora
Kontakt: 6444 634
E-mail: trgovina.investicije@mvep.hr

SLUŽBA ZA TRGOVINSKU POLITIKU
Tonko Doležal, v. d. voditelja Službe
Kontakt: 6444 626
E-mail: sluzba.t-politika@mvep.hr

SLUŽBA ZA INVESTICIJSKU POLITIKU
Marija Budimir, voditeljica Službe
Kontakt: 6444 638
E-mail: investicijska.politika@mvep.hr

SLUŽBA ZA IZVOZNU KONTROLU
Vesna Focht, voditeljica Službe
Kontakt: 6444 625
E-mail: Kontrola.izvoza@mvep.hr

SEKTOR ZA RAZVOJNU SURADNJU I HUMANITARNU POMOĆ
Vesna Vuković, načelnica Sektora
Kontakt: 4569 803
E-mail: razvojna.suradnja@mvep.hr

SLUŽBA ZA RAZVOJNU POLITIKU
Dalibor Matić, voditelj Službe
Kontakt: 4561 250
E-mail:

SLUŽBA ZA HUMANITARNU POLITIKU
Danijela Žunec Brandt, voditeljica Službe
Kontakt: 4597 492
E-mail:

SLUŽBA ZA PROVEDBU RAZVOJNIH I HUMANITARNIH PROJEKATA
Martina Krajačić, v.d. voditeljice Službe
Kontakt: 4561 241
E-mail: provedba@mvep.hr