Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

TAJNIŠTVO PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EU 2020.

 

Gordan Markotić, načelnik Sektora
E-mail: hrpres2020@mvep.hr
Kontakt: 01/45 98 100

SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I LOGISTIKU ZA POSLOVE PREDSJEDANJA
Ivana Porges, voditeljica Službe

SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE PREDSJEDANJA
Krešimir Kopčić, voditelj Službe

SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJE I KULTURNE AKTIVNOSTI ZA POSLOVE PREDSJEDANJA
Sanjin Soldatić, voditelj Službe

SLUŽBA ZA NABAVE ZA POSLOVE PREDSJEDANJA
Danijel Drlić, v.d. voditelj Službe