Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU I KULTURNU DIPLOMACIJU, INFORMIRANJE I ODNOSE S JAVNOŠĆU


Katja Šare, načelnica Sektora
Kontakt: 4597 704
E-mail: odnosi.javnost@mvep.hr

SLUŽBA ZA JAVNU DIPLOMACIJU I INFORMIRANJE O EU
Martina Glavina Smiljanić, voditeljica Službe
Kontakt: 4597 795
E-mail: Javna.Diplomacija@mvep.hr

SLUŽBA ZA KULTURNU DIPLOMACIJU
Renata Matković, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 009
E-mail:

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
dr. sc. Tea Lončar, voditeljica Službe
Kontakt: 4597 704
E-mail: sluzba.odnosi.javnost@mvep.hr