Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU DIPLOMACIJU I KULTURNU SURADNJU

 

Katja Šare, načelnica Sektora
Kontakt: 4597 704
E-mail: odnosi.javnost@mvep.hr

SLUŽBA ZA JAVNU DIPLOMACIJU
Martina Glavina Smiljanić, v.d. voditeljice Službe
Kontakt: 4597 795
E-mail: Javna.Diplomacija@mvep.hr

SLUŽBA ZA KULTURNU SURADNJU
Renata Matković, v.d. voditeljice Službe
Kontakt: 4598 009
E-mail:

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Zoran Joković, voditelj Službe
Kontakt:
E-mail: sluzba.odnosi.javnost@mvep.hr