Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

SAMOSTALNI SEKTOR ZA ANALITIKU I POLITIČKO PLANIRANJE


Antun Buklijaš, načelnik Sektora
Kontakt: 4597 731
E-mail: analitika.pplaniranje@mvep.hr

SLUŽBA ZA ANALITIKU

SLUŽBA ZA PRIPREMU JAVNIH NASTUPA
Zdravko Gavran, voditelj Službe
Kontakt: 4597 787