Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

GLAVNO TAJNIŠTVO

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE
Rajka Rajić, načelnica Sektora
Kontakt: 4569 826
E-mail: sektor.pravni@mvep.hr

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE
mr. sc. Branimir Čečuk, voditelj Službe
Kontakt: 4569 999
E-mail: pravni.poslovi@mvep.hr

SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE
Erna Perak, voditeljica Službe
Kontakt: 4569 815
E-mail: ljudski.resursi@mvep.hr

SLUŽBA ZA RADNO-PRAVNA PITANJA
Mira Talan, voditeljica Službe 
Kontakt: 4597 705
E-mail: radno-pravna.pitanja@mvep.hr

SLUŽBA ZA RAD U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EU
Ivana Nardelli Debač, voditeljica Službe
Kontakt: 4896 321
E-mail: Ivana.Nardelli-Debac@mvep.hr

SEKTOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
Nevenka Cujzek, načelnica Sektora
Kontakt: 4598 075
E-mail: sektor.financije@mvep.hr

SLUŽBA ZA PRORAČUN
Dolores Žganec Vlašić, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 095
E-mail:  proracun@mvep.hr

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO
Jasminka Rajković, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 021
E-mail: racunovodstvo@mvep.hr

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE
Helena Klišanin, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 092

SLUŽBA ZA EU PROJEKTE
Maja Zubak, voditeljica Službe

SLUŽBA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE
Višnja Šolić, voditeljica Službe

 

SEKTOR ZA MATERIJALNE POSLOVE
Nancy Butijer, načelnica Sektora
Kontakt: 4597-717
E-mail: materijalni.poslovi@mvep.hr

SLUŽBA ZA NABAVU

Kontakt: 4598-008
E-mail: nabava@mvep.hr

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM
Zvonko Matišić, voditelja Službe
Kontakt: 4597 431
E-mail: upravljanje.imovinom@mvep.hr

SEKTOR ZA OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
Petar Šošić, načelnik Sektora
Kontakt: 4597 737
E-mail: opci.tehnickiposlovi@mvep.hr

SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE
Marijan Bučar, voditelj Službe
Kontakt: 4569 845

SLUŽBA ZA PISARNICU I PISMOHRANU
Ivan Brečić, voditelj Službe
Kontakt: 4896 378
E-mail: pisarnica@mvep.hr

SLUŽBA ZA PODRŠKU DMKU
Stanko Lipnjak, voditelj Službe
Kontakt: 4598 051