Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

GLAVNO TAJNIŠTVO

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE
Mira Martinec, načelnica Sektora
Kontakt: 4569 826
E-mail: sektor.pravni@mvep.hr

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE
Branimir Čečuk, voditelj Službe
Kontakt: 4569 999
E-mail: pravni.poslovi@mvep.hr

SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE
Rajka Rajić, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 076
E-mail: ljudski.resursi@mvep.hr

SLUŽBA ZA RADNO-PRAVNA PITANJA
Danijela Pavićevac Krajač, voditeljica Službe
Kontakt: 4597 705
E-mail: radno-pravna.pitanja@mvep.hr

SLUŽBA ZA RAD U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EU
, voditelj Službe
Kontakt:
E-mail:

SLUŽBA ZA STRATEGIJU LJUDSKIH RESURSA ZA POSLOVE PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EU 2020.
Ana Knežević Kruc, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 068

SEKTOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
Nevenka Cujzek, načelnica Sektora
Kontakt: 4598 075
E-mail: sektor.financije@mvep.hr

SLUŽBA ZA PRORAČUN
Dolores Žganec Vlašić, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 095
E-mail:  proracun@mvep.hr

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO
Ružica Jović, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 021
E-mail: racunovodstvo@mvep.hr

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE
Helena Klišanin, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 092

SEKTOR ZA MATERIJALNE POSLOVE
Draginja Dokmanović, načelnica Sektora
Kontakt: 4569 863

SLUŽBA ZA NABAVU
Maja Zubak, v. d. voditeljice Službe
Kontakt: 4597 713
E-mail: nabava@mvep.hr

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM
Nina Borovac, v.d. voditeljice Službe
Kontakt: 4597 431
E-mail: upravljanje.imovinom@mvep.hr

SEKTOR ZA OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
Petar Šošić, načelnik Sektora
Kontakt: 4597 737
E-mail: opci.tehnickiposlovi@mvep.hr

SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE
Marijan Bučar, v. d. voditelja Službe
Kontakt: 4569 845

SLUŽBA ZA PISARNICU I PISMOHRANU
Ivica Budimir, v.d. voditelja Službe
Kontakt: 4598 010
E-mail: pisarnica@mvep.hr

SLUŽBA ZA PODRŠKU DMKU
Stanko Lipnjak, voditelj Službe
Kontakt: 4598 051

SEKTOR ZA INFORMATIKU I TELEKOMUNIKACIJE
Petar Barišić, v.d. načelnika Sektora
Kontakt: 4569 886
E-mail: sit@mvep.hr

SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU
Stanko Kraljević, v.d. voditelja Službe
Kontakt: 4597 711
E-mail:

SLUŽBA ZA APLIKATIVNU PODRŠKU I BAZE PODATAKA
Siniša Metelko, v.d. voditelja Službe
Kontakt: 4569 882
E-mail:

SLUŽBA ZA SISTEMSKU PODRŠKU I TELEKOMUNIKACIJE
Boris Breznik, v.d. voditelja Službe
Kontakt: 4569 992
E-mail:

SEKTOR ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST
Franjo Čale, načelnik Sektora
Kontakt: 4569 891
E-mail: informacijska.sigurnost@mvep.hr

SLUŽBA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Alen Perkovac, v.d. voditelja Službe
Kontakt: 4597 486
E-mail: zastita.podataka@mvep.hr

SLUŽBA ZA FIZIČKU I TEHNIČKU ZAŠTITU
Mirko Capjak, v.d. voditelja Službe
Kontakt: 4896 356

REGISTAR EU I NATO DOKUMENATA (služba)
Marijana Kin, v.d. voditelja Službe
Kontakt: 4569 881
E-mail: registar@mvep.hr