Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH

GLAVNO TAJNIŠTVO

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE
Mira Martinec, načelnica Sektora
Kontakt: 4569 826
E-mail: sektor.pravni@mvep.hr

SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE
mr. sc. Branimir Čečuk, voditelj Službe
Kontakt: 4569 999
E-mail: pravni.poslovi@mvep.hr

SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE
Rajka Rajić, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 076
E-mail: ljudski.resursi@mvep.hr

SLUŽBA ZA RADNO-PRAVNA PITANJA
Danijela Pavićevac Krajač, voditeljica Službe
Kontakt: 4597 705
E-mail: radno-pravna.pitanja@mvep.hr

SLUŽBA ZA RAD U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EU
Ivana Nardelli Debač, v.d. voditeljice Službe
Kontakt:
E-mail:

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO PLANIRANJE, PRIPREMU ZA IZVRŠENJE, KONTROLU I IZVJEŠĆIVANJE O PRORAČUNU PREDSJEDANJA RH VIJEĆEM EU 2020.
Darko Čepek, voditelj Službe

SEKTOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
Nevenka Cujzek, načelnica Sektora
Kontakt: 4598 075
E-mail: sektor.financije@mvep.hr

SLUŽBA ZA PRORAČUN
Dolores Žganec Vlašić, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 095
E-mail:  proracun@mvep.hr

SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO
Ružica Jović, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 021
E-mail: racunovodstvo@mvep.hr

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE
Helena Klišanin, voditeljica Službe
Kontakt: 4598 092

SEKTOR ZA MATERIJALNE POSLOVE
Draginja Dokmanović, načelnica Sektora
Kontakt: 4569 863

SLUŽBA ZA NABAVU
Maja Zubak, voditeljice Službe
Kontakt: 4597 713
E-mail: nabava@mvep.hr

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM
Hrvoje Petrušić, v.d. voditelja Službe
Kontakt: 4597 431
E-mail: upravljanje.imovinom@mvep.hr

SEKTOR ZA OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE
Petar Šošić, načelnik Sektora
Kontakt: 4597 737
E-mail: opci.tehnickiposlovi@mvep.hr

SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE
Marijan Bučar, voditelja Službe
Kontakt: 4569 845

SLUŽBA ZA PISARNICU I PISMOHRANU
Ivan Brečić, v.d. voditelja Službe
Kontakt: 4896 378
E-mail: pisarnica@mvep.hr

SLUŽBA ZA PODRŠKU DMKU
Stanko Lipnjak, voditelj Službe
Kontakt: 4598 051